Nieuws GBNED

Nieuw rapport Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM

Plaatsingsdatum 24-09-2020
Berichtdatum 24 september 2020

Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport “Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM” uitgebracht.

In dit rapport is software voor ‘Financial Planning and Analysis’ (Internal reporting) onderverdeeld naar:
1) ‘Business Intelligence’ (BI) en
2) ‘Corporate Performance Management’ (CPM).

De verhouding tussen BI en CPM is niet altijd even scherp te stellen. Soms maakt BI juist onderdeel uit van CPM, terwijl BI ook wel wordt beschreven om terug te kijken naar het verleden en CPM juist gericht is op de toekomst.

FP&A
In de afgelopen jaren is CPM geëvolueerd naar wat bekend staat als ‘Financial Planning and Analysis’ (FP&A). Hiervoor is aangeduid dat BI meer gericht is op het verleden (met o.a. analyses en reporting) en CPM (met o.a. budgettering, planning en forecasting) op de toekomst. FP&A duidt het geheel aan van verleden, heden en toekomst als het gaat om financiële informatie. FP&A omvat zowel de functies die genoemd worden onder BI als CPM.

Continue realtime informatievoorziening
Huidige IT-oplossingen en de daarop afgestemde werkwijze door ondernemingen en accountants maakt het mogelijk om over een continue realtime informatievoorziening te beschikken. Veel data is actueler beschikbaar. Er is ook een relatie met de omschakeling naar nieuwe vormen van dienstverlening: E-factureren, cloud computing, robotic accounting, PSD2, ketenintegratie en verdere digitalisering. Dit alles vertaalt zich in een continue realtime informatievoorziening, hetgeen een positieve uitwerking op het toepassen van FP&A in een organisatie.

Rapport
Het nieuwe rapport “Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM” geeft uitleg over onderwerpen en gehanteerde begrippen. Gerelateerde onderwerpen als Externe verslaggeving, RGS, Process mining en API’s komen aan de orde. Functionaliteit en eigenschappen van softwaresystemen voor FP&A worden benoemd. Via een Softwarematrix worden softwaresystemen in beeld gebracht. Dienstverleners c.q. implementatiepartners komen aan bod en tot slot zijn er kennisbijdragen van derden opgenomen met aandacht voor Data storytelling, Data-analyse en Business Intelligence op het Microsoft Data platform en een uitgebreide vergelijking van Power BI vs. Qlikview vs. Tableau onder de noemer “welke datavisualisatietool moet ik kiezen”.

Opvragen
Het complete rapport "Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM" bestaat uit ruim 160 pagina’s en is gratis op te vragen.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.softwarepakketten.nl

Terug