Nieuws GBNED

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2020/2021: met specifiek aandacht voor gegevensuitwisseling

Plaatsingsdatum 12-10-2020
Berichtdatum 12 oktober 2020

Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht.

Ditmaal is specifiek aandacht besteed aan gegevensuitwisseling tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Het gaat dan om de volgende functionaliteit:

  • Uitwisseling loonjournaalpost; gericht op het boeken van de uitbetaling van de periodieke lonen in de boekhouding en afdracht van loonbelasting en andere premies.
  • Uitwisseling loonverdeelstaat; voor een verdeling van de (bruto)loonkosten, al dan niet uitgesplitst naar meerdere boekingsdimensies, zoals bijvoorbeeld kostenplaatsen.
  • Uitwisseling werkkosten; voor het bepalen van een eventuele heffing in het kader van de Werkkostenregeling (WKR).
  • Gebruik van RGS-codes; het uniforme ReferentieGrootboekschema (RGS) hanteren voor het uitwisselen van loonjournaalposten en werkkosten.
  • Gebruik van API-techniek bij koppeling; zodat gegevens tussen salaris- en boekhoudsoftware automatisch uitgewisseld worden.

Naast salarissoftware is in de gids ook uitgebreid aandacht voor HRM-software om een uitgebreide personeelsadministratie te voeren of alleen enkele aspecten daarvan, zoals verzuimregistratie en personeelsplanning.
Tot slot wordt specifieke software genoemd voor data-analyse en voor een koppeling van salarissoftware naar pensioenadministraties.

De “Gids Salaris- en HRM-software 2020/2021” telt ruim 350 pagina’s en bevat, naast een inleiding en thema’s (cloud computing, elektronische gegevensuitwisseling en API’s, data-analyse voor de auditfunctie, beveiliging van persoonsgegevens en de AVG), een handige softwarematrix en per oplossing een specificatie van aangeboden functionaliteit. De gids is hier gratis op te vragen.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL https://www.softwarepakketten.nl

Terug