Nieuws GBNED

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2024 beschikbaar

Plaatsingsdatum 30-10-2023
Berichtdatum 30 oktober 2023

Het aanbod van salarissoftware is afgelopen jaren aan het afnemen. Dat komt niet in de laatste plaats door de nodige overnames van softwareleveranciers door branchegenoten.

Als software is overgenomen door een andere aanbieder is het verstandig te informeren naar de toekomstvisie van de huidige software. En weer even aandacht besteden aan de kleine lettertjes in de afgesloten softwarelicentie, met name de ‘exit strategie’, kan dan ook geen kwaad. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de bewaarplicht van bestaande gegevens als straks overgegaan wordt naar een ander salarissysteem? 

Al met al valt er nog genoeg te kiezen als het gaat om salaris- en HRM-software. Het aantal salarisoplossingen, al dan niet gecombineerd met HR-functies, bedraagt nog altijd ruim 30 softwaresystemen. 

Gericht op salarissoftware worden in de gids per oplossing zo’n 50 functies en eigenschappen onderscheiden, zoals:  verlonen van alle cao’s met ook ondersteuning van bouwlonen en uitzendbureaus, aanwezigheid van salarisschalen, ondersteuning belastingregelingen (voor onder andere stagiairs, meewerkende kinderen en dienstverlening aan huis), WW-premie laag of hoog met signalering overschrijding, XML Auditfile Salaris en loonheffing betalen met iDEAL.

Daarnaast wordt apart aandacht besteed aan functionaliteit op het gebied van Employee Self Service, voldoen aan richtlijnen van de AVG en koppeling met andere softwaresystemen. Bij dit laatste onder meer een koppeling met boekhoudsoftware voor de loonjournaalpost. Het handmatig overnemen van dit laatste is niet meer van deze tijd.

Bij deze nieuwe uitgave van de gids Salaris- en HRM-software heeft een jaarlijkse update plaatsgevonden van salarissoftware. 
Een update van HRM-software vindt om het jaar plaats en is volgende keer weer aan de beurt. 

Gratis opvragen gids
De gids Salaris- en HRM-software is hier gratis op te vragen.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Terug