Nieuws GBNED

Meer dan 50 boekhoudpakketten in kaart gebracht via de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovatiediagrammen

Plaatsingsdatum 16-10-2023
Berichtdatum 16 oktober 2023

Meer dan 50 boekhoudpakketten zijn in kaart gebracht via de Gids boekhoudsoftware 2023. Met boekhoudsoftware voor klein bedrijf, mkb en grote organisaties wordt inzicht geboden in vele functies. Met ditmaal extra aandacht voor elektronische gegevensuitwisseling, zoals:

 • Elektronische BTW-aangifte en ICP-opgave; waarbij de BTW-aangifte en ICP-opgave vanuit het boekhoudpakket elektronisch aangeleverd worden aan de Belastingdienst.
      
 • Scannen en herkennen van boekingsbonnen; met als doel de bonnen digitaal te archiveren en zoveel mogelijk automatisch te boeken.
               
 • Automatische bankkoppelingen; via moderne PSD2-koppelingen met alle banken in Nederland en andere EU-landen. Waarbij elektronische rekeningafschriften automatisch in de boekhouding terecht komen, gevolgd door het automatisch boeken van de afschriftregels.
    
 • Elektronisch factureren via Peppol; zowel uitgaande- als inkomende facturen uitwisselen via het Peppol platform. Met ook de mogelijkheid van factuur retourberichten om de afzender van een factuur automatisch op de hoogte te houden van de status c.q. afhandeling van de factuur bij de ontvanger.
    
 • Open API's; realtime gegevensuitwisseling tussen boekhoudsoftware en andere systemen via API’s, op basis van OpenAPI standaarden beschreven. 

Maar ook functies als Vaste activa administratie, Verplichtingenregistratie, Liquiditeitsplanning en ondersteuning van RGS komen aan de orde. 

De mate van ondersteuning van bovenstaande is nu via diagrammen online in beeld gebracht. Zo is in één oogopslag duidelijk welke functies de nodige aandacht behoeven door softwareleveranciers. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie.
De gids zelf is gratis beschikbaar in PDF-formaat.

Innovatiediagrammen boekhoudsoftware

(bron: boekhoudsoftware en innovatiediagrammen).

Opvragen gratis gids
Meer informatie en gratis opvragen “Gids boekhoudsoftware 2023”.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Terug