Archief Nieuws GBNED

Nieuws GBNED > Archief

[ 1 ] tot [ 50 ] van totaal [ 92] berichten

Boekhoudsoftware ontwikkeling en innovatie: Open banking is meest genoemde onderwerp door softwareleveranciers (10-07-2024)
De nieuwe uitgave “Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2024” beschrijft de ontwikkeling en innovatie van boekhoudsoftware, gezien vanuit de bril van softwareleveranciers. Wat is er het afgelopen jaar allemaal ontwikkeld en wat hebben deze leveranciers nog in petto voor ons. Met stip op 1 staat “Open banking” als ontwikkeling die het meest genoemd wordt door leveranciers van boekhoudsoftware.

Alle oplossingen voor E-factureren, scan en herken van boekingsdocumenten in 1 rapport toegelicht (09-04-2024)
De nieuwe uitgave van het rapport “Gids Elektronisch factureren en scan herken van boekingsdocumenten” geeft uitgebreid inzicht in tientallen oplossingen op het gebied van E-factureren en scannen en herkennen van boekingsdocumenten. Hierbij wordt opgemerkt dat steeds meer standaard boekhoudsoftware onder de motorkap dergelijke functies ook ondersteunt.

Nieuwe uitgave rapport Practice management software voor de accountancy: inzicht in scala aan tools voor kantoorondersteuning (04-02-2024)
De uitgave “Practice management software voor de accountancy” biedt inzicht in een scala aan tools voor een efficiënte kantoorondersteuning. Volgens ons geen overbodige luxe in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt binnen de accountancy.

Nieuw rapport software voor externe verslaggeving en audit: fiscale aangifte- en jaarrekening software vaker gecombineerd en welke software ondersteunt duurzaamheidsrapportage? (14-01-2024)
De nieuwe uitgave “Software voor externe verslaggeving en audit’ is een vervanging van drie afzonderlijke rapporten over externe verslaggeving en audit software voor de accountancy, maar ook gericht op de CFO die zelf externe rapportages samenstelt. De gids kent in relatie tot samenstel- en controle werkzaamheden een nieuw procesmodel waarin digitaal dossierbeheer, workflow en werkprogramma's samen tot uitdrukking komen.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2024 beschikbaar (30-10-2023)
Het aanbod van salarissoftware is afgelopen jaren aan het afnemen. Dat komt niet in de laatste plaats door de nodige overnames van softwareleveranciers door branchegenoten. Maar er valt nog genoeg te kiezen als het gaat om salaris- en HRM-software. Het aantal salarisoplossingen, al dan niet gecombineerd met HR-functies, bedraagt nog altijd ruim 30 softwaresystemen.

Meer dan 50 boekhoudpakketten in kaart gebracht via de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovatiediagrammen (16-10-2023)
Meer dan 50 boekhoudpakketten zijn in kaart gebracht via de Gids boekhoudsoftware 2023. Met boekhoudsoftware voor klein bedrijf, mkb en grote organisaties wordt inzicht geboden in vele functies. Met ditmaal extra aandacht voor elektronische gegevensuitwisseling.

Zelf aan de slag met BI staat volop in de belangstelling binnen de accountancy: ontsluiting van data uit standaard softwaresystemen is daarbij een must (08-06-2023)
Business Intelligence (BI) toepassingen om zelf gegevens te analyseren en te visualiseren staan volop in de belangstelling binnen de accountancy. De meest gebruikte BI-tool op dit moment is ongetwijfeld Microsoft Power BI. Maar zonder data kom je niet ver. De vraag is dan ook welke software voor de accountancy APIs (koppelingen) biedt om BI door kantoren te ondersteunen.

Scan- en herkentoepassingen ondersteunen massaal het UBL-formaat voor elektronische factuurverwerking, zo leert nieuwe rapport Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking (27-02-2023)
Bij het gebruik van het UBL-formaat is sprake van 100% herkenning van factuurinformatie en behoort handmatig corrigeren van boekingsgegevens tot het verleden.

ICT Accountancy softwaregids 2023: kleine wijzigingen, maar met grote impact voor kantoren (30-01-2023)
De ICT Accountancy softwaregids geeft jaarlijks een zo compleet en actueel mogelijk inzicht in beschikbare standaard software voor de accountancysector. Nu ook met aandacht voor productontwikkeling en innovatie. Ook geven verscheidene softwareleveranciers antwoord op de vraag naar recente productontwikkeling het afgelopen jaar en geplande ontwikkeling het nieuwe jaar.

Practice management software voor de accountancy: groeiend aanbod en minder leveranciersafhankelijkheid (19-01-2023)
In de nieuwe uitgave van het rapport “Practice management software voor de accountancy” is nu ook aandacht besteed aan toepassingen op het gebied van Compliance & klantacceptatie en cliëntportalen. Zo faciliteren we de markt met één rapport voor meerdere toepassingen dat ook inzicht geeft in de onderlinge koppelingen.

Onderzoek naar boekhoudsoftware MKB en de aansluiting op Peppol (03-12-2022)
In Nederland is elektronisch factureren op basis van de standaarden UBL en Peppol volop in ontwikkeling. Hierbij is het ook van belang dat zoveel mogelijk MKB ondernemers elektronisch facturen kunnen versturen (en ontvangen) via het Peppol netwerk. Dit onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de adoptie van Peppol in standaard boekhoudsoftware voor het MKB.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2023 beschikbaar (02-12-2022)
Functionaliteit op het gebied van salaris- en HRM-software breidt steeds verder uit. De cloud is inmiddels de norm met als groot voordeel dat elektronische gegevensuitwisseling met andere softwaretoepassingen meer regel dan uitzondering aan het worden is.

Boekhoudsoftware middelgroot: aanzienlijke verschillen in standaard ondersteuning robotic accounting (19-10-2022)
Bij de aanschaf van een boekhoudpakket is vandaag de dag “robotic accounting” het belangrijkste selectiecriterium. We hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin boekhoudsoftware voor ondernemingen in het segment “middelgroot” robotic accounting functionaliteit ondersteunt. Voor de volgende toepassingen: AFAS Profit, Exact Globe+, KING Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Twinfield en Visma.Net.

Evaluatie van Boekhoudfuncties Microsoft Dynamics 365 Business Central, uitgevoerd door GBNED (02-07-2022)
Onderzoeksbureau GBNED heeft afgelopen periode een evaluatie uitgevoerd van boekhoudfuncties binnen de Essentials editie van “Microsoft Dynamics 365 Business Central”, verder te noemen Business Central. Volgens informatie op de website van Microsoft is Business Central geschikt voor het kleine en middelgrote bedrijf en dat sluit precies aan bij de doelgroep waarvoor GBNED boekhoudsoftware test en beoordeelt.

Gids boekhoudsoftware 2022: boekhouden in de cloud is de norm en automatische bankkoppelingen het hardst gegroeid (15-06-2022)
Deze week is alweer voor het 8e jaar op rij de “Gids boekhoudsoftware 2022” verschenen met inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is. We kunnen stellen dat cloud de norm is en functionaliteit voor automatische bankkoppelingen het hardst is gegroeid.

Nieuwe rapport Boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen is verschenen en mondeling toegelicht tijdens het gelijknamige event (31-03-2022)
Het nieuwe rapport “Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen” biedt met het gelijknamige schema inzicht in genoemde en andere ontwikkelingen rondom boekhoudsoftware, zowel inkomend als uitgaand. Dit rapport is enerzijds bedoeld voor leveranciers van boekhoudsoftware en hun implementatiepartners en anderzijds voor accountants-, administratiekantoren en financials in het bedrijfsleven.

Nieuw rapport: Portaalsoftware voor de accountancy (28-03-2022)
Met het nieuwe rapport “Portaalsoftware voor de accountancy” biedt Onderzoeksbureau GBNED inzicht in het actuele aanbod van software, gericht op het online samenwerken door accountants- en administratiekantoren met cliënten. Kortweg: klantportalen. Online digitaal documentbeheer voor cliënten vormt een belangrijk onderdeel van klantportalen. Het kan dan ook gaan om oplossingen, waarbij een cliënt (denk ik dit kader ook aan een persoon) de regie voert.

ICT Accountancy softwaregids 2022: een pittige opgave als je in de accountancy werkt en nieuwe software moet selecteren (15-02-2022)
De ICT Accountancy softwaregids geeft een zo compleet mogelijk inzicht van standaard software voor de accountancysector. Aanbevolen als eerste verkenning (longlist) en ook om op de hoogte te blijven van het complete software aanbod in de markt, zonder zelf uitgebreid onderzoek te hoeven verrichten.

Practice management software voor de accountancy: met 18 verschillende oplossingen valt er heel wat te kiezen voor kantoren (11-01-2022)
Het aantal leveranciers met standaard software voor de accountancy is afgelopen 2 jaar geconsolideerd. Het aanbod van Practice management software is daarentegen juist uitgebreid naar welgeteld 18 verschillende oplossingen. Het gaat dan in verreweg de meeste gevallen om oplossingen die (veel) verder gaan dan louter relatiebeheer (oftewel CRM) en ook functies bevatten op het gebied van onder meer document management, procesbeheer en planning & control. Er valt dus heel wat te kiezen voor kantoren.

De interesse voor scan- en herkentoepassingen voor de accountancysector duurt onverminderd voort (03-12-2021)
Deze week is een nieuwe versie van het rapport “Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking" verschenen. Met een specificatie van ruim 25 softwarepakketten die functies bieden op het gebied van scannen en herkennen van boekingsdocumenten, al dan niet gecombineerd met elektronische factuurverwerking.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2021/2022 beschikbaar (09-11-2021)
De "Gids Salaris- en HRM-software" biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met inzicht in: Zelfstandige salarissoftware, Geïntegreerde salaris- en HRM-software, Zelfstandige HRM-software, Toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten, zoals verzuimregistratie of Competentiemanagement.

Boekhoudsoftware: online betalingen en de rol van Payment service providers (20-09-2021)
Over online betalingen is volop informatie te vinden op internet. Het gaat dan veelal om de betaalmethoden en het aansluiten van een webshop of andere software daarop. De boekhoudkundige verwerking krijgt daarbij minder aandacht. De doelstelling van dit rapport is nu juist overzicht bieden in oplossingen voor online betalen in relatie tot boekhoudsoftware. Oftewel: “hoe komen online betalingen zo efficiënt mogelijk in de boekhouding terecht?”.

ERP en EDI: e-procurement berichtstandaarden en netwerken (12-09-2021)
Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in EDI e-procurement standaarden die in Nederland op de markt zijn om aan te sluiten op ERP-systemen, zowel nationaal als internationaal. Het gaat dan om: 1) berichtstandaarden en 2) Netwerken.

Gids boekhoudsoftware 2021: ontwikkeling en innovatie bezien vanuit softwareleveranciers (21-06-2021)
Vandaag is de nieuwe versie van de "Gids boekhoudsoftware 2021" verschenen met inzicht in nagenoeg alle standaard boekhoudsoftware die in Nederland op de markt is. Gericht op het MKB en grote organisaties. Met per pakket inzicht in vele functies en eigenschappen. Gelijktijdig is aanvullend de (eenmalige) uitgave "Boekhoudsoftware: ontwikkeling en innovatie 2021" uitgebracht.

Rapport software voor externe verslaggeving: nieuwe onderwerpen zijn jaarverslag openbaar maken volgens ESEF en duurzaamheidsrapportages (18-03-2021)
Dit rapport is primair gericht op het geven van inzicht in standaard software voor externe verslaggeving met geboden functionaliteit en eigenschappen. Het gaat dan om oplossingen voor het opstellen en deponeren van de jaarrekening. Andere vormen van externe verslaggeving die aan bod komen zijn de aangifte Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, Kredietrapportage aan de bank, het aanleveren van Statistiekinformatie aan het CBS, Country by Country (CBC) reporting en Duurzaamheidsrapportages.

Gids elektronisch factureren 2021: een ontwikkeling als e-retour vergroot de meerwaarde van e-factureren t.o.v. digitale facturen in PDF (16-03-2021)
De complete gids elektronisch factureren heeft als doel zowel softwareleveranciers als adviseurs uitgebreid te informeren over elektronisch factureren in Nederland. De twee belangrijkste delen waaruit de gids is opgebouwd zijn 1) het elektronisch factureren landschap en 2) het aanbod van e-factuur dienstverleners.

Checklist elektronisch factureren: de gebruiker is aan zet voor een massale adoptie (20-01-2021)
Volgens Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED hebben leveranciers van boekhoud- en ERP-systemen in belangrijke mate elektronisch factureren omarmd en mogelijk gemaakt in hun software. Het is nu de beurt aan de markt (ondernemers, accountants en overheid) om elektronisch factureren verder te omarmen, zowel uitgaand als inkomend.

ICT Accountancy QuickScan productontwikkeling en innovatie: met ook aandacht voor standaarden, governance, risk & compliance (GRC) (12-01-2021)
Deze uitgave is primair bedoeld om medewerkers van accountants- en administratiekantoren een overall, maar wel beknopt, inzicht te bieden in relevante ontwikkelingen en innovaties op ICT-gebied. Noem het desgewenst ‘helikopterview’. Zo weten accountants- en administratiekantoren wat er speelt in de markt en kunnen ze daar in min- of meerdere mate rekening mee houden.

STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector (21-12-2020)
In geen enkele sector wordt zoveel gewerkt met financiële gegevens als in de accountancysector. Daarbij wordt al jaren steeds meer ingezet op standaardisatie om gegevensuitwisseling te harmoniseren en daarmee efficiënter te maken. Ondanks alle standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Nieuw rapport scan, herken en elektronisch factureren 2020/2021: steeds meer ontwikkeling op het gebied van boekingsintelligentie (27-10-2020)
De nieuwe versie van het rapport “Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2020/2021” geeft inzicht in oplossingen van 27 aanbieders. Naast het scannen van facturen en het verwerken van PDF-facturen bieden vrijwel alle aanbieders ook de mogelijkheid van elektronische factuurverwerking op basis van de UBL-standaard. Inmiddels is de helft van de aanbieders, direct of indirect, aangesloten op het PEPPOL-netwerk om elektronische facturen uit te wisselen.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2020/2021: met specifiek aandacht voor gegevensuitwisseling (12-10-2020)
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vijfde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. Ditmaal is specifiek aandacht besteed aan gegevensuitwisseling tussen de salarisadministratie en de financiële administratie.

Nieuw rapport Software voor Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM (24-09-2020)
Het nieuwe rapport geeft uitleg over onderwerpen en gehanteerde begrippen. Gerelateerde onderwerpen als Externe verslaggeving, RGS, Process mining en API’s komen aan de orde. Functionaliteit en eigenschappen van softwaresystemen voor FP&A worden benoemd. Via een Softwarematrix worden softwaresystemen in beeld gebracht. Dienstverleners c.q. implementatiepartners komen aan bod en tot slot zijn er kennisbijdragen van derden opgenomen.

Boekhoudplaza.nl: nieuw platform voor toepassingen en praktijkvoorbeelden van het ReferentieGrootboekSchema (RGS) (23-06-2020)
Deze maand is de nieuwe website Boekhoudplaza.nl van start gegaan, in eerste instantie volledig gericht op het gebruik van het ReferentieGrootboekSchema in de praktijk.

Gids boekhoudsoftware 2020: extra aandacht voor in control zijn (02-06-2020)
Deze week is de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2020 uitgebracht met speciaal aandacht voor 'in control' zijn. Voor deze gids verstaan we onder 'in control' zijn het op orde hebben - bij zijn - van de boekhouding met daarbij zowel retrospectief (terugkijkend) als prospectief (vooruit kijkend) inzicht.

Nieuwe gids RPA en robotic accounting: het overnemen van handmatige administratieve taken door de computer (20-04-2020)
Robotic process automation (RPA) en robotic accounting worden in de praktijk soms door elkaar gebruikt. Beide begrippen hebben echter een andere betekenis met wel het zelfde doel, te weten: het overnemen van handmatige administratieve taken door de computer.

Nieuw rapport Portaalsoftware voor de accountancy: door de AVG portaalsoftware opnieuw in de belangstelling (14-04-2020)
Het nieuwe rapport "Portaalsoftware voor de accountancy" is de opvolger van het in 2013 voor het laatst verschenen rapport "Welk portaalsysteem moet ik kiezen?". Na aanvankelijk enkele jaren een dip in het aanbod van portaalsoftware voor accountants- en administratiekantoren is het aanbod van dergelijke software de afgelopen twee jaar weer toegenomen.

Nieuw rapport: Digitaal dossierbeheer en auditfuncties: met kant-en-klare data analyses (07-04-2020)
Het nieuwe rapport “Digitaal dossierbeheer en auditfuncties voor de accountancy” is de opvolger van het rapport “Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s”. Met aandacht voor enerzijds software voor ondersteuning van werkprogramma’s en digitaal dossierbeheer voor accountants- en administratiekantoren. En anderzijds software voor data-analyse en overige auditsoftware voor diezelfde kantoren.

Aanbod Practice management software voor de accountancy breidt fors uit en is nu ook gebaseerd op internationale platforms (12-03-2020)
Het aanbod van Practice management software voor de accountancy bestaat volgens de herziene uitgave van het rapport “Practice management software voor de accountancy” inmiddels uit 16 softwaresystemen. Een behoorlijke toename ten opzichte van ruim een jaar geleden toen de teller nog op 9 systemen stond.

Nieuw rapport Cybersecurity met authenticatie- en autorisatiemiddelen (29-01-2020)
Vandaag heeft Onderzoeksbureau GBNED het nieuwe rapport “Cybersecurity met authenticatie- en autorisatiemiddelen” uitgebracht. Met als subtitel “Ondertekenen, wachtwoordmanagers, single sign-on en beveiligd berichtenverkeer”. Het rapport is primair gericht op authenticatie- en autorisatiemiddelen voor de eindgebruiker in zowel het bedrijfsleven, bij de overheid als binnen de accountancysector.

Nieuw versie rapport over beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties): met aandacht voor dataportabiliteit in het kader van de AVG (10-12-2019)
Op 9 december 2019 is een tweede versie van het rapport "Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties" uitgebracht. Dit rapport is bedoeld om te duiden welke standaarden en normen gebruikt worden op het gebied van het beoordelen van beveiliging van (web)applicaties (en IT-organisaties) en wat deze betekenen.

Heeft een ondernemer altijd recht op zijn eigen data, ook in geval van wanbetaling en een faillissement. Hier wordt in de praktijk verschillend mee omgegaan (03-12-2019)
Aanbieders van online boekhoudsoftware hanteren verschillende termijnen bij het blokkeren van een administratie voor een ondernemer als sprake is van onbetaalde facturen. Dat loopt uiteen van zeg maar 1 tot 6 maanden. De data zelf wordt daarbij wel geacht van de ondernemer te zijn. De bewaartermijn van de gegevens bij niet betalen loopt uiteen van een krappe 6 maanden tot in uitzonderlijke gevallen wel tien jaar.

ICT Accountancy softwaregids 2020: ruim 120 aanbieders en online software is nu echt de norm (06-11-2019)
Op 2 november 2019 heeft Onderzoeksbureau GBNED een nieuwe versie (2020) van de “ICT Accountancy softwaregids” uitgebracht. “Online software” is nu echt de norm, zo blijkt uit het aanbod van software voor de accountancybranche. Softwareleveranciers die nog niet (volledig) over zijn naar online software, zien we bezig alsnog de inhaalslag te maken.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software 2019/2020: met ook aandacht voor de WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans -WAB - per 2020 (21-10-2019)
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het vierde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. Wat betreft salarissoftware ging de aandacht ditmaal speciaal uit naar ondersteuning van de WW functionaliteit (WW-premiesystematiek door de Wet arbeidsmarkt in balans - WAB - per 2020).

Nieuw rapport scannen, herkennen en elektronisch factureren: meer dan 120 softwareleveranciers hebben hun softwaresystemen gereed gemaakt voor eFactureren op basis van UBL, desondanks blijft factureren in PDF de overhand houden (04-10-2019)
Bovenstaande is een belangrijke conclusie uit de nieuwe versie van het rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2019”. Een andere belangrijke conclusie is dat de afzender van facturen de wijze van factureren (formaat en verzendwijze) per afnemer vaak handmatig moet instellen. Dat laatste blijkt een van de belangrijke drempels waarom elektronisch factureren zo langzaam van de grond komt.

Nieuwe versie rapport: APIs en administratieve software, het nieuwe ERP (03-10-2019)
Het rapport “APIs en administratieve software: het nieuwe ERP”, dat precies een jaar geleden is uitgebracht Onderzoeksbureau GBNED, is positief ontvangen door de markt. Met name de insteek van het rapport gericht op het gebruik van API’s, en niet louter de techniek erachter, wordt gewaardeerd. Deze week is een tweede versie van het rapport verschenen met daarin extra aandacht voor ‘API Service providers’ die tevens oplossingen aanbieden onder de noemer API Middleware of API HUB.

Rapport: Elektronisch factureren en auditfuncties (25-08-2019)
Nu het gebruik van elektronisch factureren niet meer weg te denken is in de praktijk speelt ook de controle op betrouwbaarheid van elektronisch factureren in een organisatie. Via deze uitgave hebben we daartoe een aantal aandachtspunten in relatie tot auditfuncties op een rij gezet.

Rapport: Software voor de accountancy adviespraktijk (25-06-2019)
Met dit rapport richten we ons op softwaresystemen die ondersteunend zijn voor de adviespraktijk van accountants- en administratiekantoren. Het gaat hierbij voornamelijk om autonome softwaresystemen, gericht op advies aan cliënten. Daarnaast komen ook (nu nog zeer beperkt) systemen aan bod voor andere disciplines binnen het kantoor die functies bevatten, gericht op de adviespraktijk.

Software voor de accountancy adviespraktijk lang niet altijd bekend (20-05-2019)
De accountant is de belangrijkste financieel adviseur voor de ondernemer. Naast samenstel- en controlewerkzaamheden is advies voor veel accountants- (en administratiekantoren) dan ook een belangrijke activiteit. Standaard software op het gebied van boekhouden, salarissen en fiscale aangifte (IB, VPB) biedt in de regel een goede basis voor het geven van advies op basis van grotendeels rapportages over afgelopen periodes en jaren.

Welke boekhoudsoftware is echt RGS Ready? (16-05-2019)
In hoeverre ondersteunt boekhoudsoftware RGS? Deze vraag wordt de komende maanden onderzocht door GBNED met ondersteuning van de RGS Taskforce implementatie. Doel is een overzicht krijgen van boekhoudsoftware en de mate waarin deze ‘RGS Ready’ zijn. Het overzicht ‘ontzorgt’ gebruikers bij het in gebruik nemen van RGS. Op basis van het RGS normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware gratis laten toetsen in hoeverre hun software ‘RGS Ready’ is.

Gids boekhoudsoftware 2019: zo min mogelijk ruimte laten voor handmatige handelingen vergroot de betrouwbaarheid van administraties aanzienlijk (06-05-2019)
De Gids boekhoudsoftware kent een onderverdeling naar functionaliteit die mede afhankelijk is van de doelgroep waarvoor een boekhoudpakket op de markt wordt aangeboden. Voor dit laatste is onderscheid gemaakt naar: 1) ZZP'ers en klein MKB, 2) Middelgrote bedrijven (MKB) en 3) Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).