Archief Nieuws GBNED

Nieuws GBNED > Archief

[ 1 ] tot [ 42 ] van totaal [ 42] berichten

Boekhoudsoftware en exitstrategie voor ZZP en klein MKB: harde of zachte exit? (11-02-2019)
Gericht op boekhoudsoftware voor de doelgroep "ZZP en klein MKB" is volgens Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED een goede standaard op zijn plaats als het gaat om de exit strategie en het bewaren van digitale administratiegegevens over afgelopen boekjaren. Door het ontbreken van een standaard is er een willekeur aan afspraken die leveranciers van boekhoudsoftware maken met gebruikers die opstappen.

Nieuw rapport: Practice management software voor de accountancy (08-02-2019)
Practice management is een term die afkomstig is vanuit de medische kantoorpraktijk. Inmiddels wordt practice management software ook gebruikt als term voor softwaresuites ter ondersteuning van de kantoorpraktijk in andere sectoren, zoals accountants- en administratiekantoren en de juridische sector.

Nieuwe gids Salaris- en HRM-software: AVG en beveiliging van persoonsgegevens drukt stempel op innovaties (07-11-2018)
Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het derde achtereenvolgende jaar het aanbod van salaris- en HRM-software in beeld gebracht. De belangrijkste conclusie is dat de AVG en beveiliging van persoonsgegevens een stempel drukt op innovaties. Leveranciers van salaris- en HRM-software hebben hun handen vol gehad aan het AVG-compliant maken van hun softwaresystemen.

Veel keuze in software voor accountantskantoren: innovaties echter niet in sneltreinvaart ontwikkeld en doorgevoerd in de praktijk (05-11-2018)
Op 31 oktober 2018 heeft Onderzoeksbureau GBNED een nieuwe versie (2019) van de "ICT Accountancy softwaregids" uitgebracht. Van 118 softwareleveranciers zijn een of meer systemen opgenomen in de gids, onderverdeeld naar 17 functionele toepassingsgebieden.

APIs en administratieve software: API-techniek maakt een oneindig digitaal ECO-systeem voor gebruikers mogelijk (02-10-2018)
Steeds meer softwareleveranciers die zich met hun apps (softwaresystemen) richten op de cloud maken gebruik van APIs om deel uit te maken van een uitgebreid (oneindig) ECO-systeem dat gebruikers in staat stelt al hun bedrijfsprocessen verregaand te automatiseren.

Elektronisch factureren neemt veel minder snel de rol over van scannen en herkennen dan verwacht (22-09-2018)
Wel steeds meer aandacht voor elektronisch factureren, maar de rol van scannen en herkennen domineert op dit moment nog in de accountancybranche. Alle ontwikkelingen ten spijt buigt de accountancybranche nog steeds niet massaal om naar elektronisch factureren en is zelfs de implementatie van scannen en herkennen bij de nodige kantoren nog in volle gang.

CFO Software landscape: herijkt inzicht in onderverdeling aanbod van software voor de CFO (06-09-2018)
Het softwarelandschap voor de CFO (chief financial officer), en andere financials, is zonder meer complex te noemen. Niet in de laatste plaats door de vele afkortingen en begrippen die, ongetwijfeld goed bedoeld, in de markt zijn gezet. GRC, BPM, WFM, DMS, RPA, AI, BI, ABC en CPM zijn zulke afkortingen.

Waarom is het ReferentieGrootboekschema (RGS) na 6 jaar nog niet van de grond gekomen: wij zochten het voor u uit (02-09-2018)
Het initiatief voor het Referentie grootboekschema (RGS) is eind 2011 ontstaan. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels (zomer 2018) is RGS versie 3.0 alweer een tijdje een feit. Het gebruik van RGS in de praktijk lijkt na 6 jaar echter nauwelijks van de grond gekomen. De hamvraag is "wat gaat er mis met de introductie van RGS?".

WIKI boekhoudsoftware met toelichting over ruim 400 eigenschappen: alles ondersteunen is een utopie (28-08-2018)
Standaard boekhoudsoftware is er in vele soorten en maten van eenmanszaak tot multinational. Het is lastig als ondernemer het juiste boekhoudpakket te kiezen en dan heb ik je ook eens te maken met de vele vaktermen en afkortingen. De nieuwe "WIKI boekhoudsoftware" biedt nu inzicht in ruim 400 eigenschappen die kunnen helpen bij het opstellen van selectiecriteria om te komen tot een 'best fit'.

Gids boekhoudsoftware 2018: nulmeting boekhoudsoftware en blockchaintechnologie (27-06-2018)
Sinds de afgelopen twee tot drie jaar staat er geen technologische ontwikkeling zo in de belangstelling als de blockchain. Er wordt veelvuldig gesproken over een "digitaal gedecentraliseerd grootboek" als uitleg wordt gegeven over het begrip blockchain. Het begrip "grootboek" staat zowat synoniem aan "boekhouding" en dus mag je verwachten dat boekhoudsoftware en blockchain technologie voor elkaar bestemd zijn.

Managementreports en business intelligence (BI): een goed systeem laat de gebruiker zelf bepalen welke KPIs getoond worden (25-05-2018)
Onderzoeksbureau GBNED heeft het rapport "Managementreports en Business intelligence (BI)" gepubliceerd. De begrippen "Business Intelligence" (BI), "Data-analyse" en "Management dashboard" worden als het gaat om aanbod van software soms door elkaar gebruikt. Voor dit rapport beschouwen we business Intelligence als een overkoepelend begrip en data-analyse en management dashboard als onderdeel daarvan.

De complete gids elektronisch factureren 2018: elektronisch factureren vanuit de overheid aan ondernemers blijft achter (25-04-2018)
De uitgave 2018 van "De complete gids elektronisch factureren" is verschenen met als belangrijke conclusie dat we in Nederland nu ruim tien jaar bezig zijn om elektronisch factureren in te voeren binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid (waaronder semi-overheid) en dat elektronisch facturen versturen vanuit diezelfde overheid en grote organisaties de nodige aandacht behoeft en nog niet op grote schaal van de grond lijkt gekomen.

Nieuw rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2018 voor de accountancy (15-03-2018)
Onderzoeksbureau GBNED heeft gericht op accountants- en administratiekantoren, voor het 7e achtereenvolgende jaar, het rapport "Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's" geactualiseerd. Met inzicht in het aanbod van modellen voor werkprogramma's door branche- en kantoororganisaties en software voor digitaal dossierbeheer die deze werkprogramma's ondersteunen.

Nieuw rapport over beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties): vraag altijd naar een toelichting op de beoordeling (07-03-2018)
Als het gaat om het beoordelen van de beveiliging van (web)applicaties komen we dan termen tegen als: ISO27001 en ISO27002, (naast de nog ruim 30 andere ISO-begrippen). ISAE 3402, Richtlijn 3402 en Standaard 3402 (die in de praktijk allemaal over het zelfde gaan). En ook OWASP en SOC 2 zijn bekende termen. Tel daar bij op inhoudelijke termen als: Injection, SQL-injectie en Cross-Site Scripting (XSS), waarna menig lezer al snel afhaakt.

Nieuw rapport RGS 3.0 (Referentie grootboekschema) (06-02-2018)
Vanwege het recent beschikbaar zijn van RGS versie 3.0 heeft Onderzoeksbureau GBNED een nieuwe versie van een uitgebreid rapport over RGS (Referentie grootboekschema) uitgebracht. De komst van RGS 3.0 moet een boost geven aan de implementatie van RGS. Interessant te noemen is de filtermogelijkheid van RGS 3.0. Het complete RGS telt meer dan duizend rekeningen.

Nieuw rapport geeft inzicht in het totale aanbod van software voor externe verslaggeving met de SBR Assurance Softwarematrix en oplossingen voor Country by Country reporting (26-11-2017)
Welke software is beschikbaar voor de markt om te voldoen aan verplichte elektronische verslaggeving? Op deze vraag is geen compleet antwoord te vinden als het bijvoorbeeld gaat om het totaal aanbod van oplossingen om de jaarrekening elektronisch te deponeren voor bedrijven, in de categorie middelgroot bij de Kamer van Koophandel, in het gewenste formaat en met de juiste (accountants-)verklaring en ondertekening.

UBL Readiness Monitor: Nederland moet aan de bak om in de EU in de pas te lopen op het gebied van UBL e-factureren (13-11-2017)
De "UBL Readiness Monitor" - een initiatief van Friso de Jong, Platform E-factureren en Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED - geeft weer hoe UBL e-factureren zich in Nederland ontwikkelt: verzenden, ontvangen, verplichtingstelling, standaardisatie. De conclusies uit de UBL Readiness Monitor zijn omgezet in aanbevelingen om UBL e-factureren in Nederland een positieve impuls te geven.

De ICT Accountancy softwaregids 2018 is verschenen: veel aanbod voor ondersteuning klassieke kantoorfuncties (07-11-2017)
Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het omvangrijke aanbod van standaard software voor de accountancy (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) in beeld gebracht via de "ICT Accountancy softwaregids 2018". Met ruim 100 softwareleveranciers die elk een of meer toepassingen leveren is het aanbod van software voor de accountancy omvangrijk te noemen.

Nieuw rapport: Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting (24-09-2017)
Uitgave 2017 van het rapport "Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking op basis van robotic accounting" is verschenen met daarin het complete aanbod van toepassingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten, maar ook steeds meer aanbod gericht op elektronische factuurverwerking op basis van UBL. En dit jaar voor het eerst uitgebreid aandacht voor machine learning als onderdeel van robotic accounting.

Nieuw rapport RGS (Referentie grootboekschema): kritische geluiden, maar met steeds meer aanhang lijkt RGS een blijvertje (09-09-2017)
Vandaag is door Onderzoeksbureau GBNED de 3e versie van een uitgebreid rapport over RGS (Referentie grootboekschema) uitgebracht dat onder meer ingaat op de opbouw van RGS, het gebruik van RGS, koppeling met andere systemen, visie van softwareleveranciers en de organisatie rondom het beheer van RGS.

Eerste voorbeeldfactuur in Nederland openbaar beschikbaar in UBL volgens nieuwe Europese factuurstandaard EN 16931-1 (12-06-2017)
Volgens een Europese Richtlijn (2014/55/EU) moeten alle aanbestedende diensten in Europa vanaf eind 2018 e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Om een wirwar van afspraken en standaarden te voorkomen is opdracht gegeven aan de Committee for Standardisation (CEN) om te komen tot een Europese standaard voor e-factureren: de Europese kernfactuur.

Meer dan 30 softwareleveranciers hebben inmiddels hun visie gegeven over de accountancy en ICT ontwikkeling (30-05-2017)
Begin dit jaar bleef de teller nog steken op 15 leveranciers. Reden voor Onderzoeksbureau GBNED om een tandje bij te stellen en nogmaals leveranciers met klem uit te nodigen om hun visie over de accountancy en ICT ontwikkeling te delen via het rapport “ICT Accountancy 2020/2030: accountantspraktijk op weg naar de toekomst”.

Gids boekhoudsoftware 2017: leidt gebruik van het ene boekhoudpakket tot meer naheffingen door de Belastingdienst dan het andere? (18-05-2017)
Vandaag is de "Gids boekhoudsoftware 2017" verschenen met trends en actuele onderwerpen, een compleet overzicht van beschikbare boekhoudsoftware en daarbij behorende eigenschappen. Opvallend is de betrekkelijk grote tweedeling tussen boekhoudsoftware voor het kleine segment en daarboven.

Boekhoudsoftware weer functioneel op de testbank door GBNED: keurmerk betrouwbaar boekhouden toegekend (15-05-2017)
Na een ruim aantal jaren heeft Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED de handschoen weer opgepakt en besloten om boekhoudsoftware zelf inhoudelijk integraal te testen en te beoordelen en de resultaten vast te leggen in een uitgebreid rapport. De boekhoudsoftware wordt met name functioneel beoordeeld op basis van een uitgebreid normenkader.

SBR Kredietrapportage: intermediair en ondernemer draaien voor extra kosten op en dat moet anders (29-04-2017)
ING en Rabobank vragen inmiddels, onder o.a. het motto van afhandelingskosten, geld (250 euro) aan de ondernemer als deze kredietrapportage aanlevert buiten SBR om. Het aanleveren van elektronische kredietrapportage is op zich een logische ontwikkeling. Maar dan moeten de banken er wel voor zorgen dat het elektronisch aanleveren van kredietrapportage ook breed mogelijk is vanuit boekhoudsoftware en dat zij desgewenst ook gegevens elektronisch terug leveren.

De complete gids elektronisch factureren 2017: UBL via email is nu de norm, gebruik PEPPOL groeit (19-04-2017)
Vandaag is de uitgave 2017 van “De complete gids elektronisch factureren” verschenen, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het elektronisch facturen landschap in Nederland en het aanbod van oplossingen op het gebied van elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking.

Nieuw rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2017: nog geen samenwerking branche organisaties als het gaat om het uitwisselen van werkprogramma (31-03-2017)
Onderzoeksbureau GBNED heeft gericht op accountants- en administratiekantoren, voor het 6e achtereenvolgende jaar, het rapport “Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s” geactualiseerd. Met ook inzicht in het aanbod van modellen voor werkprogramma's door branche- en kantoororganisaties en tevens in kaart gebracht welke softwarepakketten deze werkprogramma's ondersteunen, al dan niet in combinatie met Digitaal dossierbeheer.

SBR: zorgenbrief, de loftrompet, kralen en spiegeltjes en nog steeds niet af (20-03-2017)
Soms zijn er van die onderwerpen waarbij je denkt "nee he, niet weer". SBR is volgens mij zo'n onderwerp wat steeds weer de kop opsteekt. De ene keer positief en de andere keer negatief.

Nieuw rapport Digitaal dossierbeheer en werkprogramma's 2017: nog geen samenwerking branche organisaties als het gaat om het uitwisselen van werkprogramma (16-03-2017)
Onderzoeksbureau GBNED heeft gericht op accountants- en administratiekantoren, voor het 6e achtereenvolgende jaar, het rapport “Digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s” geactualiseerd. Net als vorig jaar valt op dat niet alle software voor digitaal dossierbeheer de standaard werkprogramma’s van Auxilium, Extendum, Fiscount, NOAB, Novak en SRA ondersteunen.

Robot, robotic process automation, robotic accounting uitgelegd (07-02-2017)
Robotic Process Automation (RPA) is internationaal een actueel onderwerp. Hier vanaf geleid komen we Robotic accounting tegen als actueel thema. In deze blog probeer ik de verschillende begrippen duidelijk te maken en tevens de samenhang weer te geven.

Boekhoudsoftware weer functioneel op de testbank door GBNED: robotic accounting is de norm (31-01-2017)
Na een ruim aantal jaren heeft Onderzoeksbureau GBNED de handschoen weer opgepakt en besloten om online boekhoudsoftware zelf inhoudelijk te testen en te beoordelen op functionaliteit en de resultaten vast te leggen in een uitgebreid rapport. De boekhoudsoftware wordt met name functioneel beoordeeld op basis van een compleet normenkader, opgesteld door GBNED, dat hier openbaar beschikbaar is.

Gebrek aan visie door softwareleveranciers maakt accountants- en administratiekantoren kwetsbaar (03-01-2017)
Dat accountants- en administratiekantoren steeds meer afhankelijk zijn van software is bekend. Robotic accounting betekent zelfs dat veel handmatige werkzaamheden overgenomen worden door de computer. Ontwikkelingen als Cloud computing, SBR, RGS, UBL (elektronisch factureren) zijn al weer een tijdje bezig en nieuwe ontwikkelingen als PSD2, BI en Blockchain dienen zich alweer aan.

Niet alle online boekhoudsoftware klaar voor robotic accounting: handmatig overtypen van cijfers en kans op fouten is het gevolg (20-12-2016)
Online boekhouden is de norm en robotic accounting zorgt dat een belangrijk deel van uw boekhouding automatisch verloopt. Want handmatig overtypen van cijfers wordt niemand wijzer van en verhoogt ook nog eens de kans op fouten. Dat laatste komt de betrouwbaarheid van uw boekhouding niet ten goede. Lang niet alle boekhoudpakketten bieden echter optimale ondersteuning van ‘robotic accounting’.

De ICT Accountancy softwaregids 2017 is verschenen: weinig beweging in het aanbod (02-11-2016)
Onderzoeksbureau GBNED heeft opnieuw het omvangrijke aanbod van standaard software voor de accountancy (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) in beeld gebracht via de "ICT Accountancy softwaregids 2017". Met ruim 100 softwareleveranciers die elk een of meer toepassingen leveren.

UBL Ready maakt bedrijven klaar voor de opvolger van PDF facturen (24-10-2016)
UBL e-factureren wordt steeds vaker toegepast en wordt zelfs door de Rijksoverheid verplicht gesteld vanaf 2017. En daar zal het niet bij blijven. Platform E-factureren en Onderzoeksbureau GBNED kondigen daarom het kosteloze "UBL Ready"-label aan. UBL Ready bevordert via de UBL Ketentest dat organisaties UBL e-facturen met elkaar kunnen uitwisselen EN dat ze dat richting hun klanten of leveranciers zichtbaar kunnen maken.

Nieuw rapport Salaris- en HRM-software 2017: door ESS worden taken verlegd van de salarisadministrateur en de HR-functionaris naar de medewerker zelf (10-10-2016)
Met de nieuwe "Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017" biedt GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software, te weten: zelfstandige salarissoftware, geïntegreerde salaris- en HRM-software, zelfstandige HRM-software en toepassingen die zich richten op slechts een of enkele aspecten, zoals verzuimregistratie of Competentiemanagement.

Nieuw rapport CRM voor de accountancy: onderscheidend vermogen zit hem in de details (28-09-2016)
Vandaag (28 september 2016) is het nieuwe rapport “CRM voor de accountancy 2016” verschenen met daarin het complete aanbod van CRM toepassingen voor accountants- en administratiekantoren. Het rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen.

Innovatieve Tech startups met standaard software voor financials (van administrateur tot financieel directeur) en de accountancysector (09-09-2016)
Onderzoeksbureau GBNED wil apart aandacht gaan schenken aan "Tech startups" met standaard innovatieve software voor met name financials (van administrateur tot financieel directeur) en de accountancysector.

VANDAAG verschenen: Gids projectmanagementsoftware 2016; met als attentiepunt de sterk wisselende functionaliteit in het aanbod (29-08-2016)
Vandaag is de "Gids projectmanagementsoftware 2016" verschenen met een compleet overzicht van beschikbare projectmanagementsoftware en daarbij behorende eigenschappen voor de Nederlandse markt. De gids bevat een uitgebreide specificatie van ruim 20 aangeboden softwaresystemen voor ondersteuning van projectmanagement.

Nieuw rapport scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking toont aan: aanbieders van scannen en herkennen omarmen elektronisch factureren (24-06-2016)
Vandaag is het nieuwe rapport “Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016” verschenen met daarin het complete aanbod van toepassingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten. Na een daling in de twee voorafgaande jaren is sinds 2016 sprake van een stabiel aanbod op het gebied van deze toepassingen.

Gids boekhoudsoftware 2016: meer aanbod online boekhouden, maar innovatieve functies en eigenschappen ontbreken regelmatig (01-06-2016)
Afgelopen week is de “Gids boekhoudsoftware 2016” verschenen met wederom een compleet overzicht van beschikbare boekhoudsoftware en daarbij behorende eigenschappen voor de Nederlandse markt. Als het gaat om innovatieve functies en eigenschappen is echter lang niet alle boekhoudsoftware up-to-date.

Nieuw rapport "Software voor externe verslaggeving" toont aan dat deponeren jaarrekening via SBR commodity wordt binnen standaard boekhoudsoftware (26-04-2016)
Het nieuw verschenen rapport "Software voor externe verslaggeving: SBR jaarrekening en meer" geeft nu inzicht in standaard software voor externe verslaggeving en daarmee samenhangende zaken, zoals SBR. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de relatie met digitaal dossierbeheer, auditfuncties, portaaltoepassingen en consolidatie.