Boekhoudplaza.nl

RGS Omloopsnelheid vaste activa

RGS kengetallen > Activiteiten > Omloopsnelheid vaste activa

Toelichting

Het gaat erom hoe doelmatig vaste activa ingezet worden om omzet te genereren. Een hoge ratio duidt op het efficiënt inzetten van de materiële vaste activa.

Wij gaan bij dit kengetal uit van de materiële-, immateriële- en financiële vaste activa.

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Omzet Noemer 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden
Immateriële vaste activa Teller 1000 BIva Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa Teller 2000 BMva Materiële vaste activa 80.000 75.000
Vastgoed beleggngen Teller 3000 BVas Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa Teller 4000 BFva Financiële vaste activa

Kengetal Omloopsnelheid vaste activa

Omzet
--------------------------------
Gemiddelde vaste activa

250.000
-------------- = 3,23
77.500