Boekhoudplaza.nl

RGS Personeelskosten versus omzet

RGS kengetallen > Personeel > Personeelskosten versus omzet

Toelichting

Geeft aan welk deel van de omzet besteed is aan personeelskosten. Hoe hoger het percentage, hoe meer de personele kosten drukken op de te behalen omzet. 

Elementen en RGS codes

Element Plaats Reknr RGS-code Naam rekening Beginsaldo Eindsaldo
Personeelskosten Noemer 40000 WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 70.000
Werkkostenregeling Noemer 40700 WBedWkr Werkkostenregeling - detail 3.000
Overige personeelsgerelateerde kosten Noemer 40800 WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 60.000
Omzet Teller 80000 WOmz Netto-omzet -250.000
    81700 WWiv Wijziging voorraden

Kengetal Personeelskosten versus omzet

Personeelskosten
--------------------------------
Omzet

133.000
-------------- = 53 %
250.000