Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEff
Referentienummer 4
Omschrijving (kort) Effecten (kortlopend)
Omschrijving lang Effecten (kortlopend)
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
 

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:

  1. Kostprijs; verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
  2. Actuele waarde; de reële waarde.
      

 

Kenmerken RGS code

Sortering H
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:SecuritiesFiscal Effecten fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 70 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEffAan Aandelen 401000 3 J J D N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerd 401010 4 J J D N.v.t.
BEffAanAbeBeg   > Beginbalans aandelen beursgenoteerd 401010.1 5 D N.v.t.
BEffAanAbeAan   > Aankoop 401010.2 5 D N.v.t.
BEffAanAbeVrk   > Verkoop 401010.4 5 C N.v.t.
BEffAanAbeWvr   > Waardeverminderingen 401010.6 5 C N.v.t.
BEffAanAbeAsm   > Afstempeling 401010.5 5 C N.v.t.
BEffAanAbeOvm   > Overige mutaties 401010.7 5 D N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet beursgenoteerd 401020 4 J J D N.v.t.
BEffAanAnbBeg   > Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd 401020.1 5 D N.v.t.
BEffAanAnbAan   > Aankoop 401020.2 5 D N.v.t.
BEffAanAnbVrk   > Verkoop 401020.4 5 C N.v.t.
BEffAanAnbWvr   > Waardeverminderingen 401020.7 5 C N.v.t.
BEffAanAnbAsm   > Afstempeling 401020.5 5 C N.v.t.
BEffAanAnbOvm   > Overige mutaties 401020.6 5 D N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 J J J D N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerd 402010 4 J J J D N.v.t.
BEffOblObbBeg   > Beginbalans obligaties beursgenoteerd 402010.1 5 D N.v.t.
BEffOblObbAan   > Aankoop 402010.2 5 D N.v.t.
BEffOblObbVrk   > Verkoop 402010.3 5 C N.v.t.
BEffOblObbWvr   > Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd 402010.5 5 C N.v.t.
BEffOblObbUil   > Uitloting 402010.4 5 C N.v.t.
BEffOblObbAsm   > Afstempeling 402010.7 5 C N.v.t.
BEffOblObbOvm   > Overige mutaties 402010.6 5 D N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet beursgenoteerd 402020 4 J J J D N.v.t.
BEffOblOnbBeg   > Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd 402020.1 5 D N.v.t.
BEffOblOnbAan   > Aankoop 402020.2 5 D N.v.t.
BEffOblOnbVrk   > Verkoop 402020.3 5 C N.v.t.
BEffOblOnbWvr   > Waardeverminderingen 402020.5 5 C N.v.t.
BEffOblOnbUil   > Uitloting 402020.4 5 C N.v.t.
BEffOblOnbOvm   > Overige mutaties 402020.6 5 D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 J J J D N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerd 403010 4 J J J D N.v.t.
BEffOveOebBeg   > Beginbalans overige effecten beursgenoteerd 403010.1 5 D N.v.t.
BEffOveOebAan   > Aankoop 403010.2 5 D N.v.t.
BEffOveOebVrk   > Verkoop 403010.3 5 C N.v.t.
BEffOveOebWvr   > Waardeverminderingen 403010.4 5 C N.v.t.
BEffOveOebOvm   > Overige mutaties 403010.5 5 D N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet beursgenoteerd 403020 4 J J J D N.v.t.
BEffOveOenBeg   > Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd 403020.1 5 D N.v.t.
BEffOveOenAan   > Aankoop 403020.2 5 D N.v.t.
BEffOveOenVrk   > Verkoop 403020.3 5 C N.v.t.
BEffOveOenWvr   > Waardeverminderingen 403020.4 5 C N.v.t.
BEffOveOenOvm   > Overige mutaties 403020.5 5 D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 D N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerd 404010 4 D N.v.t.
BEffOptOpbAan   > Aankoop 404010.2 5 D N.v.t.
BEffOptOpbVrk   > Verkoop 404010.3 5 C N.v.t.
BEffOptOpbWvr   > Waardeverminderingen 404010.4 5 C N.v.t.
BEffOptOpbOvm   > Overige mutaties 404010.5 5 D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet beursgenoteerd 404020 4 D N.v.t.
BEffOptOpnAan   > Aankoop 404020.2 5 D N.v.t.
BEffOptOpnVrk   > Verkoop 404020.3 5 C N.v.t.
BEffOptOpnWvr   > Waardeverminderingen 404020.4 5 C N.v.t.
BEffOptOpnOvm   > Overige mutaties 404020.5 5 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 D N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerd 405010 4 D N.v.t.
BEffOpvOpbAan   > Aankoop 405010.2 5 D N.v.t.
BEffOpvOpbVrk   > Verkoop 405010.3 5 C N.v.t.
BEffOpvOpbWvr   > Waardeverminderingen 405010.4 5 C N.v.t.
BEffOpvOpbOvm   > Overige mutaties 405010.5 5 D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 405020 4 D N.v.t.
BEffOpvOpnAan   > Aankoop 405020.2 5 D N.v.t.
BEffOpvOpnVrk   > Verkoop 405020.3 5 C N.v.t.
BEffOpvOpnWvr   > Waardeverminderingen 405020.4 5 C N.v.t.
BEffOpvOpnOvm   > Overige mutaties 405020.5 5 D N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3 D Wonen
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 D Wonen
BEffDerDerPmd   > Positieve marktwaarde derivaten 406010.1 5 D Wonen
BEffDerDerPed   > Positieve marktwaarde embedded derivaten 465010.2 5 D Wonen