Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivBef
Rekeningnummer (decimaal) 5350
Referentienummer 507000
Omschrijving rgs mkb Bestemmingsfondsen
Omschrijving standaard Bestemmingsfondsen
Engels Designated funds
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Deel van het eigen vermogen van een stichting of vereniging dat derden voor een bepaald doel hebben bestemd.
Dit deel wordt dan overgeboekt vanuit de algemene reserve. Het wordt afgeboekt bij het gebruik van het bestemmingsfonds.

Kenmerken RGS code

Sortering J.H
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Bestemmingsfondsen Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Bestemmingsfondsen Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen 5351 4 J C N.v.t.