Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivGok
Rekeningnummer (decimaal) 5010
Referentienummer 501000
Omschrijving rgs mkb Aandelenkapitaal
Omschrijving standaard Aandelenkapitaal
Engels Share capital
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Wiki uitleg RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding

Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal onderverdeeld naar 1) Aandelenkapitaal, zoals voor een Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) en 2) Stichtings- en verenigingskapitaal. We richten ons hier met name op de BV wat betreft het aandelenkapitaal. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering J.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Reserves Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie aandelenkapitaal Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivGokGea - Normale aandelen 5011 4 J C N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 5013 4 J+ C N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 5014 4 J+ C N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 5016 4 J+ C N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 5017 4 J+ C N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 5018 4 J+ C N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 5019 4 J+ C N.v.t.