Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivGokWia
Rekeningnummer (decimaal) 5018
Referentienummer 501020
Omschrijving rgs mkb Winstrechtloze aandelen
Omschrijving standaard Winstrechtloze aandelen
Engels Non-profit shares
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivGok (5010) Aandelenkapitaal
Wiki uitleg RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding

Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal onderverdeeld naar 1) Aandelenkapitaal, zoals voor een Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) en 2) Stichtings- en verenigingskapitaal. We richten ons hier met name op de BV wat betreft het aandelenkapitaal. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij deze aandelen kan er wel gestemd worden maar is er geen recht op een aandeel in de winst.

Kenmerken RGS code

Sortering J.A.F
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Via BEivGok (5010) Aandelenkapitaal
Jaarrekening klein publicatie KVK Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Via BEivGok (5010) Aandelenkapitaal
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Reserves Via BEivGok (5010) Aandelenkapitaal
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie aandelenkapitaal Via BEivGok (5010) Aandelenkapitaal