Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivOre
Rekeningnummer (decimaal) 5400
Referentienummer 506009
Omschrijving rgs mkb Onverdeelde winst
Omschrijving standaard Onverdeelde winst
Engels Undistributed profit
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Kenmerken RGS code

Sortering J.L
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 4 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst 5401 4 J J C N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 5403 4 J J J J C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 5405 4 J C N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 5407 4 J C N.v.t.