Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivOreRvh
Rekeningnummer (decimaal) 5403
Referentienummer 506020
Omschrijving rgs mkb Resultaat van het boekjaar
Omschrijving standaard Resultaat van het boekjaar
Engels Result of the financial year
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivOre (5400) Onverdeelde winst
Wiki uitleg RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt in en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Uitgangspunt is de fiscale winstberekening. Het onderscheid tussen fiscale- en bedrijfseconomische winst is hier buiten beschouwing gelaten, evenals de belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen (zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (1g) zegt hierover:
Onder het eigen vermogen worden afzonderlijk opgenomen:
Niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen van het boekjaar, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt.

Kenmerken RGS code

Sortering J.L.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Resultaat na belastingen van het boekjaar Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Resultaat na belastingen van het boekjaar Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivOre (5400) Onverdeelde winst
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivOre (5400) Onverdeelde winst
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Resultaat van het boekjaar (exploitatieresultaat) Directe koppeling

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Wijziging in versie: 3.3
Toelichting mutatie: Mutaties 3.3 via RGS beheer Excel
3.3 07-05-2021 16:06:44