Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivOvrAlr
Rekeningnummer (decimaal) 5251
Referentienummer 506001
Omschrijving rgs mkb Algemene reserve
Omschrijving standaard Algemene reserve
Engels General reserve
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivOvr (5250) Overige reserves
Wiki uitleg RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt in en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Uitgangspunt is de fiscale winstberekening. Het onderscheid tussen fiscale- en bedrijfseconomische winst is hier buiten beschouwing gelaten, evenals de belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen (zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Algemene reserves worden behoren tot het eigen vermogen. Het gaat om de reserves die vrij uitkeerbaar zijn aan de aandeelhouders. Bijvoorbeeld een deel van de nettowinst dat niet eerder is uitgekeerd aan aandeelhouders, maar als reserve is opgenomen op de balans. Tegenover deze reserves staan de activa. Om een reserve te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders moeten er wel voldoende liquide middelen zijn (geld op de bank) en er moet rekening gehouden worden met in te houden dividendbelasting.

Zie ook Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.K.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivOvr (5250) Overige reserves