Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivSevCoo
Rekeningnummer (decimaal) 5655
Referentienummer 509065
Omschrijving rgs mkb Kapitaal participatie coöperatie
Omschrijving standaard Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen
Engels Capital participation cooperative
Hiërarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Wiki uitleg RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BEivSev]

Bij een BV of NV wordt eigen vermogen bij de start ingebracht door aandeelhouders. Bij een stichting of vereniging is geen sprake van aandeelhouders. Er kan wel sprake zijn van eigen vermogen. Bijvoorbeeld een schenking bij de oprichting of de winst die overblijft van een bepaald boekjaar. In tegenstelling tot een BV kan dit eigen vermogen niet uitgekeerd worden aan aandeelhouders. De winst (die als eigen vermogen wordt geboekt) kan wel gebruikt worden voor een van de doelen waarvoor een stichting of vereniging is opgericht.

Coöperatie
Voor het eigen vermogen bij een coöperatie en het uitkeren van winst verwijzen we naar de "Wiki RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding".

Kenmerken RGS code

Sortering J.B.C
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code
3.3 07-05-2021 14:23:08