Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivSevVnk
Rekeningnummer (decimaal) 5653
Referentienummer 509060
Omschrijving rgs mkb Verenigingskapitaal
Omschrijving standaard Verenigingskapitaal eigen vermogen
Engels Association capital
Hiërarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging

Toelichting c.q. uitleg [BEivSev]

Bij een BV of NV wordt eigen vermogen bij de start ingebracht door aandeelhouders. Bij een stichting of vereniging is geen sprake van aandeelhouders. Er kan wel sprake zijn van eigen vermogen. Bijvoorbeeld een schenking bij de oprichting of de winst die overblijft van een bepaald boekjaar. In tegenstelling tot een BV kan dit eigen vermogen niet uitgekeerd worden aan aandeelhouders. De winst (die als eigen vermogen wordt geboekt) kan wel gebruikt worden voor een van de doelen waarvoor een stichting of vereniging is opgericht.

Coöperatie
Voor het eigen vermogen bij een coöperatie en het uitkeren van winst verwijzen we naar de "Wiki RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding".

Kenmerken RGS code

Sortering J.B.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige reserves Via BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivSev (5650) Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Algemene reserve Directe koppeling

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Naam standaard was: Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Wordt: Verenigingskapitaal eigen vermogenen
Wijziging in versie: 3.6
Toelichting mutatie: Omschrijving SBR RGS aangepast
3.6 16-01-2024 12:57:27