Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivStrStr
Rekeningnummer (decimaal) 5201
Referentienummer 505030
Omschrijving rgs mkb Statutaire reserve
Omschrijving standaard Statutaire reserve statutaire reserves
Engels Statutory reserve
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivStr (5200) Statutaire reserves

Toelichting c.q. uitleg [BEivStr]

Er is sprake van een statutaire reserve als volgens de statuten bepaalde resererves aangehouden moeten worden. 
Het gaat hierbij om een deel van de winst dat niet wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. 

Kenmerken RGS code

Sortering J.G.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Statutaire reserves Via BEivStr (5200) Statutaire reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Statutaire reserves Via BEivStr (5200) Statutaire reserves
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Statutaire reserves Via BEivStr (5200) Statutaire reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivStr (5200) Statutaire reserves