Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivWer
Decimaal rekeningnummer 05150
Referentienummer 0504000
Omschrijving rgs mkb Wettelijke reserves
Omschrijving standaard Wettelijke reserves
Engels Lawful reserves
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Zie ook het begrip "Wettelijke reserves" met nadere toelichting.
   

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.F
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Andere wettelijke reserves Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Andere wettelijke reserves Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Andere wettelijke reserves Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 9 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 5151 4 J C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 5153 4 J C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 5155 4 J+ C N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 5157 4 J C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen 5159 4 J C N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling 5161 4 J J C N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 5163 4 J+ J+ C N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen 5165 4 J C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 5167 4 J C N.v.t.