Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivWerRvg
Rekeningnummer (decimaal) 5159
Referentienummer 504050
Omschrijving rgs mkb Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen
Omschrijving standaard Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
Engels Legal reserve for capitalized costs of formation and issue of shares
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Wiki uitleg RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding

Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal onderverdeeld naar 1) Aandelenkapitaal, zoals voor een Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) en 2) Stichtings- en verenigingskapitaal. We richten ons hier met name op de BV wat betreft het aandelenkapitaal. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BEivWer]

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Zie ook het begrip "Wettelijke reserves" met nadere toelichting.
   

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.F.E
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening klein > Toelichting Wettelijke reserve voor kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves