Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BEivWerRvi
Rekeningnummer (decimaal) 5155
Referentienummer 504030
Omschrijving rgs mkb Wettelijke reserve voor inbreng in natura
Omschrijving standaard Wettelijke reserve voor inbreng in natura
Engels Legal reserve for contributions in kind
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivWer (5150) Wettelijke reserves

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Voor inbreng in natura verwijzen we naar de "NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura)", 30 oktober 2014.

In deze handreiking staat onder meer het volgende:

Bij inbreng in natura wordt een onderscheid gemaakt tussen drie situaties:

 1. Inbreng in natura bij de oprichting.
  In een dergelijke situatie zijn de oprichters overeengekomen om op de bij oprichting uit te geven aandelen te storten anders dan in geld, bijvoorbeeld door inbreng van goederen of van een (gehele of gedeeltelijke) onderneming.
   
 2. Inbreng in natura na de oprichting.
  Inbreng in natura na de oprichting is aan de orde indien na de oprichting nieuwe aandelen worden uitgegeven waarbij tussen de vennootschap en degenen die de aandelen nemen, is overeengekomen dat op deze aandelen anders dan in geld wordt gestort. Ook komt de inbreng in natura-regeling aan de orde indien op niet-volgestorte aandelen een bijstorting wordt uitgeschreven en is overeengekomen dat deze bijstorting geschiedt door inbreng in natura.
    
 3. De ‘Nachgründung’.
  Het betreft hier rechtshandelingen die worden verricht in de periode tot twee jaren na de inschrijving van de NV in het Handelsregister. Het gaat hierbij om rechtshandelingen strekkende tot het verkrijgen door de NV van goederen die een jaar voor de oprichting of nadien op enig moment hebben toebehoord aan een oprichter.

Voor meer informatie verwijzen we naar de NBA.

Toelichting c.q. uitleg [BEivWer]

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Zie ook het begrip "Wettelijke reserves" met nadere toelichting.
   

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.F.C
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening klein > Toelichting Reserve voor inbreng op aandelen anders dan in geld Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Andere wettelijke reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivWer (5150) Wettelijke reserves