Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFva
Referentienummer 3
Omschrijving (kort) Financiële vaste activa
Omschrijving lang Financiële vaste activa

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  2. andere deelnemingen;
  3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  5. overige effecten;
  6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Kenmerken RGS code

Sortering D
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:FinancialAssets Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:FinancialAssets Financiële vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:FinancialFixedAssetsTotalFiscal Totaal financiële vaste activa fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 497 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 J J D N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs 301010 4 J J D N.v.t.
BFvaDigNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301010.1 5 D N.v.t.
BFvaDigNevInv   > Investeringen 301010.2 5 D N.v.t.
BFvaDigNevAdo   > Bij overname verkregen activa 301010.3 5 D N.v.t.
BFvaDigNevDes   > Desinvesteringen 301010.4 5 C N.v.t.
BFvaDigNevDda   > Afstotingen 301010.5 5 C N.v.t.
BFvaDigNevOmv   > Omrekeningsverschillen 301010.9 5 D N.v.t.
BFvaDigNevOvm   > Overige mutaties 301010.10 5 D N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 301020 4 C N.v.t.
BFvaDigCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301020.1 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeAfs   > Afschrijvingen 301020.2 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 301020.3 5 D N.v.t.
BFvaDigCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 301020.4 5 C N.v.t.
BFvaDigCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 301020.5 5 D N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen 301030 4 J J D N.v.t.
BFvaDigCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 301030.1 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030.2 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 301030.5 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 301030.6 5 D N.v.t.
BFvaDigCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 301030.7 5 C N.v.t.
BFvaDigCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 301030.8 5 D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs 302020 4 D N.v.t.
BFvaDioNevBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302020.1 5 D N.v.t.
BFvaDioNevInv   > Investeringen 302020.2 5 D N.v.t.
BFvaDioNevAdo   > Bij overname verkregen activa 302020.3 5 D N.v.t.
BFvaDioNevDes   > Desinvesteringen 302020.4 5 C N.v.t.
BFvaDioNevDda   > Afstotingen 302020.5 5 C N.v.t.
BFvaDioNevOmv   > Omrekeningsverschillen 302020.9 5 D N.v.t.
BFvaDioNevOvm   > Overige mutaties 302020.10 5 D N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 302030 4 C N.v.t.
BFvaDioCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302030.1 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeAfs   > Afschrijvingen 302030.2 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 302030.3 5 D N.v.t.
BFvaDioCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 302030.4 5 C N.v.t.
BFvaDioCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 302030.5 5 D N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 302040 4 D N.v.t.
BFvaDioCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 302040.1 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040.2 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 302040.5 5 D N.v.t.
BFvaDioCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 302040.6 5 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 J J D N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs 305010 4 J J D N.v.t.
BFvaVogVglBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305010.1 5 D N.v.t.
BFvaVogVglVer   > Investeringen 305010.2 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAfl   > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.3 5 C N.v.t.
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAdo   > Bij overname verkregen activa 305010.4 5 D N.v.t.
BFvaVogVglDes   > Desinvesteringen 305010.11 5 C N.v.t.
BFvaVogVglDda   > Afstotingen 305010.12 5 C N.v.t.
BFvaVogVglOmv   > Omrekeningsverschillen 305010.8 5 D N.v.t.
BFvaVogVglOvm   > Overige mutaties 305010.10 5 D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305020.1 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305020.2 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeAfs   > Afschrijvingen 305020.3 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 305020.4 5 D N.v.t.
BFvaVogCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 305020.5 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 305020.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVogCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305030.1 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhHer   > Herwaarderingen 305030.2 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 305030.5 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 305030.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 305030.7 5 C N.v.t.
BFvaVogCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 305030.8 5 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs 307010 4 D N.v.t.
BFvaVovVolBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307010.1 5 D N.v.t.
BFvaVovVolVer   > Investeringen 307010.2 5 D N.v.t.
BFvaVovVolAfl   > Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307010.3 5 D N.v.t.
BFvaVovVolAdo   > Bij overname verkregen activa 307010.4 5 D N.v.t.
BFvaVovVolDes   > Desinvesteringen 307010.11 5 C N.v.t.
BFvaVovVolDda   > Afstotingen 307010.12 5 C N.v.t.
BFvaVovVolOmv   > Omrekeningsverschillen 307010.8 5 D N.v.t.
BFvaVovVolOvm   > Overige mutaties 307010.10 5 D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 307020 4 C N.v.t.
BFvaVovCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307020.1 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend) 307020.2 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeAfs   > Afschrijvingen 307020.3 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 307020.4 5 D N.v.t.
BFvaVovCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 307020.5 5 C N.v.t.
BFvaVovCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 307020.6 5 D N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen 307030 4 D N.v.t.
BFvaVovCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 307030.1 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhHer   > Herwaarderingen 307030.2 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 307030.5 5 D N.v.t.
BFvaVovCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 307030.6 5 D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 J J J D N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs 303010 4 J J J D N.v.t.
BFvaAndKprBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303010.1 5 D N.v.t.
BFvaAndKprInv   > Investeringen 303010.2 5 D N.v.t.
BFvaAndKprAdo   > Bij overname verkregen activa 303010.3 5 D N.v.t.
BFvaAndKprAfl   > Aflossingen andere deelnemingen 303010.6 5 C N.v.t.
BFvaAndKprRen   > Rente andere deelnemingen 303010.9 5 D N.v.t.
BFvaAndKprDes   > Desinvesteringen 303010.4 5 C N.v.t.
BFvaAndKprDda   > Afstotingen 303010.5 5 C N.v.t.
BFvaAndKprOmv   > Omrekeningsverschillen 303010.7 5 D N.v.t.
BFvaAndKprOvm   > Overige mutaties 303010.8 5 D N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 303020 4 C N.v.t.
BFvaAndCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303020.1 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeAfs   > Afschrijvingen 303020.2 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 303020.3 5 D N.v.t.
BFvaAndCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 303020.4 5 C N.v.t.
BFvaAndCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 303020.5 5 D N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen 303030 4 J J J D N.v.t.
BFvaAndCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 303030.1 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhHer   > Herwaarderingen andere deelnemingen 303030.2 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 303030.5 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 303030.6 5 D N.v.t.
BFvaAndCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 303030.7 5 C N.v.t.
BFvaAndCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 303030.8 5 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 J J J D N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs 306010 4 J J J D N.v.t.
BFvaVopVplBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306010.1 5 D N.v.t.
BFvaVopVplVer   > Investeringen 306010.2 5 D N.v.t.
BFvaVopVplAfl   > Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.3 5 C N.v.t.
BFvaVopVplRen   > Rente vorderingen op participnaten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010.13 5 D N.v.t.
BFvaVopVplAdo   > Bij overname verkregen activa 306010.4 5 D N.v.t.
BFvaVopVplDes   > Desinvesteringen 306010.11 5 C N.v.t.
BFvaVopVplDda   > Afstotingen 306010.12 5 C N.v.t.
BFvaVopVplOmv   > Omrekeningsverschillen 306010.8 5 D N.v.t.
BFvaVopVplOvm   > Overige mutaties 306010.10 5 D N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 306020 4 C N.v.t.
BFvaVopCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306020.1 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 306010.9 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeAfs   > Afschrijvingen 306020.3 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 306020.4 5 D N.v.t.
BFvaVopCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 306010.5 5 C N.v.t.
BFvaVopCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 306010.6 5 D N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen 306030 4 D N.v.t.
BFvaVopCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 306030.1 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhHer   > Herwaarderingen 306030.2 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 306030.5 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 306030.6 5 D N.v.t.
BFvaVopCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 306030.7 5 C N.v.t.
BFvaVopCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 306030.8 5 D N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs 304010 4 D N.v.t.
BFvaOveWaaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304010.1 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaInv   > Investeringen 304010.2 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaAdo   > Bij overname verkregen activa 304010.8 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaVrk   > Desinvesteringen 304010.4 5 C N.v.t.
BFvaOveWaaWst   > Waardestijgingen overige effecten 304010.5 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaDda   > Afstotingen 304010.9 5 C N.v.t.
BFvaOveWaaOmv   > Omrekeningsverschillen 304010.6 5 D N.v.t.
BFvaOveWaaOvm   > Overige mutaties 304010.7 5 D N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 304020 4 C N.v.t.
BFvaOveCuwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304020.1 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwAfs   > Afschrijvingen 304020.4 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwDca   > Afschrijving op desinvesteringen 304020.5 5 D N.v.t.
BFvaOveCuwWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 304020.2 5 C N.v.t.
BFvaOveCuwTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 304020.3 5 D N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen 304030 4 D N.v.t.
BFvaOveCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 304030.1 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhHer   > Herwaarderingen overige effecten 304030.2 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 304030.5 5 D N.v.t.
BFvaOveCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 304030.6 5 D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3 J J J J D N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders 309020 4 J J J D N.v.t.
BFvaOvrVobBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 1 309020.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 2 309020.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 3 309020.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 4 309020.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBe5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op bestuurders 5 309020.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 309020.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 309020.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 309020.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 309020.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 309020.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 1 309020.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 2 309020.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 3 309020.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 4 309020.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVobBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van bestuurders 5 309020.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders 309120 4 J J J C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 1 309120.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 2 309120.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 3 309120.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 4 309120.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op bestuurders 5 309120.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 1 309120.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 2 309120.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 3 309120.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 4 309120.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties bestuurders 5 309120.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders 309021 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 1 309021.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 2 309021.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 3 309021.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 4 309021.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBe5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen bestuurders 5 309021.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 1 309021.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 2 309021.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 3 309021.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 4 309021.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgbBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties van gewezen bestuurders 5 309021.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 1 309121.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 2 309121.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 3 309121.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 4 309121.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen bestuurders 5 309121.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 1 309121.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 2 309121.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 3 309121.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 4 309121.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders 5 309121.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen 309022 4 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 1 309022.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 2 309022.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 3 309022.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 4 309022.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocCo5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op commissaris 5 309022.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309022.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309022.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309022.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309022.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVocBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309022.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 1 309122.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 2 309122.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 3 309122.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 4 309122.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op commissaris 5 309122.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 1 309122.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 2 309122.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 3 309122.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 4 309122.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVcaBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties commissaris 5 309122.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen 309023 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 1 309023.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 2 309023.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 3 309023.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 4 309023.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcCo5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op gewezen commissaris 5 309023.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBea   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeb   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBec   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBed   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBee   > Toename leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBef   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309023.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeg   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309023.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBeh   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309023.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBei   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309023.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrVgcBej   > Overige mutaties leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309023.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 1 309123.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 2 309123.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 3 309123.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 4 309123.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op gewezen commissaris 5 309123.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBea   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 1 309123.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBeb   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 2 309123.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBec   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 3 309123.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBed   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 4 309123.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrVawBee   > Aflossing / afname leningen, voorschotten en garanties gewezen commissaris 5 309123.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden 309024 4 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 1 309024.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 2 309024.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 3 309024.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 4 309024.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlLi5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op lid 5 309024.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBea   > Toename vorderingen op lid 1 309024.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeb   > Toename vorderingen op lid 2 309024.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBec   > Toename vorderingen op lid 3 309024.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBed   > Toename vorderingen op lid 4 309024.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBee   > Toename vorderingen op lid 5 309024.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBef   > Overige mutaties vorderingen op lid 1 309024.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeg   > Overige mutaties vorderingen op lid 2 309024.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBeh   > Overige mutaties vorderingen op lid 3 309024.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBei   > Overige mutaties vorderingen op lid 4 309024.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvlBej   > Overige mutaties vorderingen op lid 5 309024.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 1 309124.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 2 309124.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 3 309124.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 4 309124.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op lid 5 309124.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBea   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 1 309124.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBeb   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 2 309124.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBec   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 3 309124.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBed   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 4 309124.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrLvcBee   > Aflossing / afname leningen en voorschotten lid 5 309124.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam 309025 4 J D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 1 309025.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 2 309025.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 3 309025.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 4 309025.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaAh5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) vorderingen op aandeelhouder 5 309025.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBea   > Toename vorderingen op aandeelhouder 1 309025.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeb   > Toename vorderingen op aandeelhouder 2 309025.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBec   > Toename vorderingen op aandeelhouder 3 309025.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBed   > Toename vorderingen op aandeelhouder 4 309025.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBee   > Toename vorderingen op aandeelhouder 5 309025.10 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBef   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 1 309025.11 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeg   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 2 309025.12 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBeh   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 3 309025.13 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBei   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 4 309025.14 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvaBej   > Overige mutaties vorderingen op aandeelhouder 5 309025.15 5 D N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 J C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 1 309125.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 2 309125.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 3 309125.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 4 309125.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing vorderingen op aandeelhouder 5 309125.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBea   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 1 309125.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBeb   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 2 309125.7 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBec   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 3 309125.8 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBed   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 4 309125.9 5 C N.v.t.
BFvaOvrHvcBee   > Aflossing / afname vorderingen op aandeelhouder 5 309125.10 5 C N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 J J J J D N.v.t.
BFvaOvrTslTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 1 309009.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 2 309009.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen subsidie 3 309009.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBea   > Toename te vorderen subsidie 1 309009.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeb   > Toename te vorderen subsidie 2 309009.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBec   > Toename te vorderen subsidie 3 309009.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBef   > Overige mutaties te vorderen subsidie 1 309009.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeg   > Overige mutaties te vorderen subsidie 2 309009.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrTslBeh   > Overige mutaties te vorderen subsidie 3 309009.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 J J J J C N.v.t.
BFvaOvrTscBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 1 309019.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 2 309019.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen subsidies 3 309019.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBea   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 1 309019.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBeb   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 2 309019.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrTscBec   > Aflossing / afname te vorderen subsidies 3 309019.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 1 309050.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 2 309050.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaWb3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) waarborgsom 3 309050.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBea   > Toename waarborgsom 1 309050.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeb   > Toename waarborgsom 2 309050.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBec   > Toename waarborgsom 3 309050.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBef   > Overige mutaties waarborgsom 1 309050.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeg   > Overige mutaties waarborgsom 2 309050.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrWaaBeh   > Overige mutaties waarborgsom 3 309050.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 1 309150.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 2 309150.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing waarborgsom 3 309150.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBea   > Aflossing / afname waarborgsom 1 309150.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBeb   > Aflossing / afname waarborgsom 2 309150.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrWacBec   > Aflossing / afname waarborgsom 3 309150.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 1 309039.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 2 309039.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedLe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) ledenrekeningen 3 309039.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBea   > Toename ledenrekening 1 309039.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeb   > Toename ledenrekening 2 309039.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBec   > Toename ledenrekening 3 309039.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBef   > Overige mutaties ledenrekening 1 309039.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeg   > Overige mutaties ledenrekening 2 309039.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrLedBeh   > Overige mutaties ledenrekening 3 309039.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 1 309139.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 2 309139.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing ledenrekening 3 309139.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBea   > Aflossing / afname ledenrekening 1 309139.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBeb   > Aflossing / afname ledenrekening 2 309139.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrLecBec   > Aflossing / afname ledenrekening 3 309139.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 1 309029.1 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 2 309029.2 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlOv3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) overige financiële vaste activa 3 309029.3 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBea   > Toename overige financiële vaste activa 1 309029.4 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeb   > Toename overige financiële vaste activa 2 309029.5 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBec   > Toename overige financiële vaste activa 3 309029.6 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBef   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 1 309029.7 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeg   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 2 309029.8 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvlBeh   > Overige mutaties overige financiële vaste activa 3 309029.9 5 D N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 1 309129.1 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 2 309129.2 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBe3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) cumulatieve aflossing overige financiële vaste activa 3 309129.3 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBea   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 1 309129.4 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBeb   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 2 309129.5 5 C N.v.t.
BFvaOvrOvcBec   > Aflossing / afname overige financiële vaste activa 3 309129.6 5 C N.v.t.
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D Wonen
BFvaOvrSidBeg   > Saldo per begin boekjaar 309028.1 5 D Wonen
BFvaOvrSidStr   > Stortingen 309028.2 5 D Wonen
BFvaOvrSidOnt   > Ontvangsten 309028.3 5 C Wonen
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D Wonen
BFvaOvrAgaBeg   > Saldo per begin boekjaar 309027.1 5 D Wonen
BFvaOvrAgaVlr   > Vrijval ten laste van het resultaat 309027.2 5 C Wonen
BFvaOvrAgaGab   > Geactiveerde afrekening break 309027.3 5 D Wonen
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 J J D N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 J J D N.v.t.
BFvaLbvBllBeg   > Saldo per begin boekjaar 308010.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvBllToe   > Toename 308010.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvBllAfn   > Afname 308010.3 5 C N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 J J D N.v.t.
BFvaLbvVtvBeg   > Saldo per begin boekjaar 308020.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtvToe   > Toename 308020.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtvAfn   > Afname 308020.3 5 C N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtgBeg   > Saldo per begin boekjaar 308030.1 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtgToe   > Toename 308030.2 5 D N.v.t.
BFvaLbvVtgAfn   > Afname 308030.3 5 C N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies 310010 4 D Wonen
BFvaSubSubTs1   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 1 310010.1 5 D Wonen
BFvaSubSubTs2   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 2 310010.2 5 D Wonen
BFvaSubSubTs3   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 3 310010.3 5 D Wonen
BFvaSubSubTs4   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 4 310010.4 5 D Wonen
BFvaSubSubTs5   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) te vorderen BWS-subsidie 5 310010.5 5 D Wonen
BFvaSubSubBea   > Toename te vorderen BWS-subsidie 1 310010.6 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBeb   > Toename te vorderen BWS-subsidie 2 310010.7 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBec   > Toename te vorderen BWS-subsidie 3 310010.8 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBed   > Toename te vorderen BWS-subsidie 4 310010.9 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBee   > Toename te vorderen BWS-subsidie 5 310010.10 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBef   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 1 310010.11 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBeg   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 2 310010.12 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBeh   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 3 310010.13 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBei   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 4 310010.14 5 D N.v.t.
BFvaSubSubBej   > Overige mutaties te vorderen BWS-subsidie 5 310010.15 5 D N.v.t.
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C N.v.t.
BFvaSubSucBe1   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 1 310020.1 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBe2   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 2 310020.2 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBe3   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 3 310020.3 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBe4   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 4 310020.4 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBe5   > Beginbalans cumulatieve aflossing te vorderen BWS-subsidie 5 310020.5 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBea   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 1 310020.6 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBeb   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 2 310020.7 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBec   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 3 310020.8 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBed   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 4 310020.9 5 C N.v.t.
BFvaSubSucBee   > Aflossing / afname te vorderen BWS-subsidie 5 310020.10 5 C N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 J J D N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 J J D N.v.t.
BFvaLenLenLn1   > Beginbalans lening u/g 1 (langlopend) 320010.1 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv1   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.2 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf1   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 1 320010.3 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg1   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 1 320010.4 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv1   > Overige mutaties lening u/g 1 320010.5 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn2   > Beginbalans lening u/g 2 (langlopend) 320010.11 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv2   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.12 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf2   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 2 320010.13 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg2   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 2 320010.14 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv2   > Overige mutaties lening u/g 2 320010.15 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn3   > Beginbalans lening u/g 3 (langlopend) 320010.21 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv3   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.22 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf3   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 3 320010.23 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg3   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 3 320010.24 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv3   > Overige mutaties lening u/g 3 320010.25 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn4   > Beginbalans lening u/g 4 (langlopend) 320010.31 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv4   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.32 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf4   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 4 320010.33 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg4   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 4 320010.34 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv4   > Overige mutaties lening u/g 4 320010.35 5 D N.v.t.
BFvaLenLenLn5   > Beginbalans lening u/g 5 (langlopend) 320010.41 5 D N.v.t.
BFvaLenLenAv5   > Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend) 320010.42 5 C N.v.t.
BFvaLenLenAf5   > Aflossing / afname in boekjaar lening u/g 5 320010.43 5 C N.v.t.
BFvaLenLenUg5   > Toename / uitgegeven in boekjaar lening u/g 5 320010.44 5 D N.v.t.
BFvaLenLenOv5   > Overige mutaties lening u/g 5 320010.45 5 D N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 330010 4 D Wonen
BFvaIlgIlgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330010.1 5 D Wonen
BFvaIlgIlgInv   > Toename 330010.2 5 D Wonen
BFvaIlgIlgOvm   > Overige mutaties 330010.3 5 D Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 330020 4 C Wonen
BFvaIlgAilBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 330020.1 5 C Wonen
BFvaIlgAilAfl   > Aflossing / afname in boekjaar 330020.2 5 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs 340010 4 D Wonen
BFvaNvmNvmBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340010.1 5 D Wonen
BFvaNvmNvmInv   > Investeringen 340010.2 5 D Wonen
BFvaNvmNvmAdo   > Bij overname verkregen activa 340010.3 5 D Wonen
BFvaNvmNvmDes   > Desinvesteringen 340010.4 5 C Wonen
BFvaNvmNvmDda   > Afstotingen 340010.5 5 C Wonen
BFvaNvmNvmOmv   > Omrekeningsverschillen 340010.9 5 D Wonen
BFvaNvmNvmOvm   > Overige mutaties 340010.10 5 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 340020 4 C Wonen
BFvaNvmCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340020.1 5 C Wonen
BFvaNvmCaeAfs   > Afschrijvingen 340020.2 5 C Wonen
BFvaNvmCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 340020.3 5 D Wonen
BFvaNvmCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 340020.4 5 C Wonen
BFvaNvmCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 340020.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen 340030 4 D Wonen
BFvaNvmCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 340030.1 5 D Wonen
BFvaNvmCuhHer   > Herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 340030.2 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 340030.5 5 D Wonen
BFvaNvmCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 340030.6 5 D Wonen
BFvaNvmCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 340030.7 5 C Wonen
BFvaNvmCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 340030.8 5 D Wonen