Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIva
Decimaal rekeningnummer 01000
Referentienummer 0000001
Omschrijving rgs mkb Immateriële vaste activa
Omschrijving standaard Immateriële vaste activa
Engels Intangible assets
Wiki uitleg RGS en Immateriële vaste activa in de boekhouding
Bij immateriële vaste activa gaat het om vaste activa die betrekking hebben op niet-tastbare kapitaalgoederen.
Voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: vergunningen, octrooien, patenten, kosten van ontwkkeling, zoals software, databanken en goodwill.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
  2. kosten van ontwikkeling;
  3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
  4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
  5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Kenmerken RGS code

Sortering A
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Immateriële vaste activa Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 35 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BIvaKou Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 1100 3 J D N.v.t.
BIvaKouVvp - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 1110 4 J D N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 1130 4 J D N.v.t.
BIvaKouCae - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen 1150 4 J C N.v.t.
BIvaKouCuh - Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen PASSIEF 1170 4 J D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 1200 3 J+ J J J D N.v.t.
BIvaKooVvp - Kosten van ontwikkeling 1210 4 J+ J J J D N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 1230 4 J D N.v.t.
BIvaKooCae - Afschrijving kosten van ontwikkeling 1250 4 J+ J J J C N.v.t.
BIvaKooCuh - Herwaardering kosten van ontwikkeling 1270 4 J J D N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1300 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BIvaCevVvp - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1310 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1330 4 J D N.v.t.
BIvaCevCae - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1350 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BIvaCevCuh - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1370 4 J+ J+ D N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 1400 3 J+ J J J D N.v.t.
BIvaGooVvp - Goodwill 1401 4 J+ J J J D N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 1403 4 J D N.v.t.
BIvaGooCae - Afschrijving goodwill 1405 4 J+ J J J C N.v.t.
BIvaGooCuh - Herwaardering goodwill 1407 4 J D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 1700 3 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BIvaVoiVvp - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa 1710 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 1730 4 J D N.v.t.
BIvaVoiCae - Afschrijving vooruitbetaling op immateriële vaste activa 1750 4 J C N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen 1770 4 J D N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 0 3 D Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 0 4 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 0 4 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 0 4 C Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 0 4 D Wonen
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 1900 3 J+ J J J D N.v.t.
BIvaOivVvp - Overige immateriële vaste activa 1910 4 J+ J J J D N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 1930 4 J D N.v.t.
BIvaOivCae - Afschrijving overige immateriële vaste activa 1950 4 J+ J J J C N.v.t.
BIvaOivCuh - Herwaardering overige immateriële vaste activa 1970 4 J J D N.v.t.