Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaCev
Rekeningnummer (decimaal) 1300
Referentienummer 106000
Omschrijving (kort) Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Omschrijving lang Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Hiërarchie BIva (1000) Immateriële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

Als voorbeelden van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom noemen we: 1) Vervoersvergunningen, 2) Octrooi en patenten (beide hebben dezelfde betekenis, zijnde het alleenrecht op een uitvinding), 3)  Melk- en mestquota, 4) Teeltrechten en 5) Auteursrechten.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening klein > Toelichting Overige immateriële vaste activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Immateriële vaste activa Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Overige immateriële vaste activa fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BIva (1000) Immateriële vaste activa

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BIvaCevVvp - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1310 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 0 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 0 5 D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1330 4 J D N.v.t.
BIvaCevAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpInv   > Investeringen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 0 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpDes   > Desinvesteringen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpDda   > Afstotingen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpOvm   > Overige mutaties 0 5 D N.v.t.
BIvaCevCae - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1350 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1370 4 J+ J+ D N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 0 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 0 5 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 0 5 C N.v.t.