Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaCev
Referentienummer 106000
Omschrijving (kort) Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Omschrijving lang Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

Als voorbeelden van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom noemen we: 1) Vervoersvergunningen, 2) Octrooi en patenten (beide hebben dezelfde betekenis, zijnde het alleenrecht op een uitvinding), 3)  Melk- en mestquota, 4) Teeltrechten en 5) Auteursrechten.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering A.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherFiscal Overige immateriële vaste activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 J J J J J D N.v.t.
BIvaCevVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106010.1 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpInv   > Investeringen 106010.2 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 106010.3 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpDes   > Desinvesteringen 106010.4 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpDda   > Afstotingen 106010.5 5 C N.v.t.
BIvaCevVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 106010.6 5 D N.v.t.
BIvaCevVvpOvm   > Overige mutaties 106010.7 5 D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs 106015 4 D N.v.t.
BIvaCevAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106015.1 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpInv   > Investeringen 106015.2 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 106015.3 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpDes   > Desinvesteringen 106015.4 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpDda   > Afstotingen 106015.5 5 C N.v.t.
BIvaCevAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 106015.6 5 D N.v.t.
BIvaCevAkpOvm   > Overige mutaties 106015.7 5 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 J J J J J C N.v.t.
BIvaCevCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106020.1 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeAfs   > Afschrijvingen 106020.2 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 106020.3 5 D N.v.t.
BIvaCevCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 106020.4 5 C N.v.t.
BIvaCevCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 106020.5 5 D N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 J J J D N.v.t.
BIvaCevCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 106030.1 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhHer   > Herwaarderingen 106030.2 5 D N.v.t.
BIvaCevCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 106030.3 5 C N.v.t.
BIvaCevCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 106030.4 5 C N.v.t.