Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BIvaOiv
Referentienummer 110000
Omschrijving (kort) Overige immateriële vaste activa
Omschrijving lang Overige immateriële vaste activa
Hiërarchie BIva (1) Immateriële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering A.Z
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:IntangibleAssets Immateriële vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening klein publicatie KVK rj-i:IntangibleAssetsOther Overige immateriële vaste activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsOtherFiscal Overige immateriële vaste activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:IntangibleFixedAssetsTotalFiscal Totaal immateriële vaste activa fiscaal Nivo [2] Immateriële vaste activa (BIva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 27 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 D N.v.t.
BIvaOivVvpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110010.1 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpInv   > Investeringen 110010.2 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpAdo   > Bij overname verkregen activa 110010.3 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpDes   > Desinvesteringen 110010.4 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpDda   > Afstotingen 110010.5 5 C N.v.t.
BIvaOivVvpOmv   > Omrekeningsverschillen 110010.6 5 D N.v.t.
BIvaOivVvpOvm   > Overige mutaties 110010.7 5 D N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs 110015 4 D N.v.t.
BIvaOivAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110015.1 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpInv   > Investeringen 110015.2 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpAdo   > Bij overname verkregen activa 110015.3 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpDes   > Desinvesteringen 110015.4 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpDda   > Afstotingen 110015.5 5 C N.v.t.
BIvaOivAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 110015.6 5 D N.v.t.
BIvaOivAkpOvm   > Overige mutaties 110015.7 5 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 C N.v.t.
BIvaOivCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110020.1 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeAfs   > Afschrijvingen 110020.2 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 110020.3 5 D N.v.t.
BIvaOivCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 110020.4 5 C N.v.t.
BIvaOivCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 110020.5 5 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 D N.v.t.
BIvaOivCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 110030.1 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhHer   > Herwaarderingen 110030.2 5 D N.v.t.
BIvaOivCuhAfh   > Afschrijving herwaarderingen 110030.3 5 C N.v.t.
BIvaOivCuhDeh   > Desinvestering herwaarderingen 110030.4 5 C N.v.t.