Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLim
Rekeningnummer (decimaal) 10000
Referentienummer 10
Omschrijving (kort) Liquide middelen
Omschrijving lang Liquide middelen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Kenmerken RGS code

Sortering I
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Liquide middelen Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Liquide middelen Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 32 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BLimKas Kasmiddelen 10100 3 J J J J D N.v.t.
BLimKasKas - Kas 10101 4 J J J J D N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas 10102 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 10200 3 J J J J D N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank 10201 4 J J J J BSchSakRba D N.v.t.
BLimBanRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 0 5 BSchSakRbaBg1 D N.v.t.
BLimBanRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 0 5 BSchSakRbaBg2 D N.v.t.
BLimBanRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 0 5 BSchSakRbaBg3 D N.v.t.
BLimBanRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 0 5 BSchSakRbaBg4 D N.v.t.
BLimBanRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 0 5 BSchSakRbaBg5 D N.v.t.
BLimBanRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 0 5 BSchSakRbaBg6 D N.v.t.
BLimBanRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 0 5 BSchSakRbaBg7 D N.v.t.
BLimBanRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 0 5 BSchSakRbaBg8 D N.v.t.
BLimBanRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 0 5 BSchSakRbaBg9 D N.v.t.
BLimBanRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 0 5 BSchSakRbaBg10 D N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank- Naam A 10202 4 J J J J BSchSakRbb D N.v.t.
BLimBanRbc - Rekening-courant bank- Naam B 10203 4 J J J BSchSakRbc D N.v.t.
BLimBanRbd - Rekening-courant bank- Naam C 10204 4 J J J BSchSakRbd D N.v.t.
BLimBanRbe - Rekening-courant bank- Naam D 10205 4 J J J J BSchSakRbe D N.v.t.
BLimBanRbf - Rekening-courant bank- Naam E 10206 4 J J J J BSchSakRbf D N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening 10220 4 D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening 10230 4 J J J J D N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening 10240 4 D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening 10250 4 J J D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening 10260 4 J J J J D N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 10270 4 J J J D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 10500 3 J J J J D N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg 10510 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 10520 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen 10530 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening 10550 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques 10560 4 D N.v.t.