Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BLim
Referentienummer 10
Omschrijving (kort) Liquide middelen
Omschrijving lang Liquide middelen

Toelichting c.q. uitleg RGS code

1. Onder de liquide middelen worden opgenomen de kasmiddelen, de tegoeden op bank- en girorekeningen, alsmede de wissels en cheques.

2. Omtrent de tegoeden wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Kenmerken RGS code

Sortering I
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents Liquide middelen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:LiquidAssetsTotalFiscal Liquide middelen fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 32 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 J J J J D N.v.t.
BLimKasKas - Kas 1001010 4 J J J J D N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas 1001020 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 J J J J D N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank 1002010 4 J J J J D N.v.t.
BLimBanRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 1002010.1 5 BSchSakRbaBg1 D N.v.t.
BLimBanRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 1002010.2 5 BSchSakRbaBg2 D N.v.t.
BLimBanRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 1002010.3 5 BSchSakRbaBg3 D N.v.t.
BLimBanRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 1002010.4 5 BSchSakRbaBg4 D N.v.t.
BLimBanRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 1002010.5 5 BSchSakRbaBg5 D N.v.t.
BLimBanRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 1002010.6 5 BSchSakRbaBg6 D N.v.t.
BLimBanRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 1002010.7 5 BSchSakRbaBg7 D N.v.t.
BLimBanRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 1002010.8 5 BSchSakRbaBg8 D N.v.t.
BLimBanRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 1002010.9 5 BSchSakRbaBg9 D N.v.t.
BLimBanRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 1002010.10 5 BSchSakRbaBg10 D N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank- Naam A 1002011 4 J J J J BSchSakRbb D N.v.t.
BLimBanRbc - Rekening-courant bank- Naam B 1002012 4 J J J J BSchSakRbc D N.v.t.
BLimBanRbd - Rekening-courant bank- Naam C 1002013 4 BSchSakRbd D N.v.t.
BLimBanRbe - Rekening-courant bank- Naam D 1002014 4 BSchSakRbe D N.v.t.
BLimBanRbf - Rekening-courant bank- Naam E 1002015 4 BSchSakRbf D N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening 1002020 4 D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening 1002030 4 J J J J D N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening 1002040 4 D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening 1002060 4 J J D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening 1002050 4 J J J J D N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 J J J D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 J J J J D N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg 1003010 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen 1003020 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening 1003030 4 J J J J D N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques 1003040 4 D N.v.t.