Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BPro
Referentienummer 35
Omschrijving (kort) Onderhanden projecten (activa)
Omschrijving lang Onderhanden projecten (activa)

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Onderhanden projecten zijn projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. In de praktijk worden Onderhanden projecten nog wel eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat deel uitmaakt van de voorraden (artikel 2: 369 BW). 

Bronnen:
Artikel  "Onderhanden werken óf onderhanden projecten?", John Weerdenburg, Accountant.nl, juni 2013

Kenmerken RGS code

Sortering F
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:ConstructionContractsAssets Onderhanden projecten (activa)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening klein publicatie KVK rj-i:ConstructionContractsAssets Onderhanden projecten (activa)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:StockTotalFiscal Totaal voorraden fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:WorkInProgressFiscal Onderhanden werk fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 47 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3 J J J J J D N.v.t.
BProOnpGkn - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 3501010 4 J J J J J BSchOppOppGkn D N.v.t.
BProOnpGknBeg   > Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.1 5 D Bouw
BProOnpGknGeh   > Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.2 5 D Bouw
BProOnpGknArk   > Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.3 5 D Bouw
BProOnpGknOnd   > Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.4 5 D Bouw
BProOnpGknCon   > Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.5 5 D Bouw
BProOnpGknGet   > Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.6 5 D Bouw
BProOnpGknAie   > Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.7 5 D Bouw
BProOnpGknHvi   > Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.8 5 D Bouw
BProOnpGknTvi   > Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.9 5 D Bouw
BProOnpGknOet   > Ontwerp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.10 5 D Bouw
BProOnpGknHeg   > Herstellings- en garantiewerken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.11 5 D Bouw
BProOnpGknCvd   > Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.12 5 D Bouw
BProOnpGknVez   > Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.13 5 D Bouw
BProOnpGknRst   > Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.14 5 D Bouw
BProOnpGknOvh   > Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.15 5 D Bouw
BProOnpGknAko   > Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.16 5 D Bouw
BProOnpGknWin   > Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.17 5 D Bouw
BProOnpGknLbe   > Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.18 5 D Bouw
BProOnpGknLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.19 5 C Bouw
BProOnpGknOpw   > Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.20 5 C Bouw
BProOnpGknOvm   > Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten 3501010.21 5 D Bouw
BProOnpOpo - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 3501040 4 BSchOppOppOpo C N.v.t.
BProOnpOpv - Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 3501050 4 BSchOppOppOpv C N.v.t.
BProOnpGet - Gefactureerde termijnen 3501020 4 J J J J J BSchOppOppGet C N.v.t.
BProOnpGetBeg   > Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.1 5 C Bouw
BProOnpGetBma   > Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.2 5 C Bouw
BProOnpGetBmv   > Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.3 5 C Bouw
BProOnpGetBmo   > Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.4 5 C Bouw
BProOnpGetBmn   > Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.5 5 C Bouw
BProOnpGetNbw   > Niet belast wegens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.6 5 C Bouw
BProOnpGetLii   > Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.7 5 C Bouw
BProOnpGetLiu   > Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.8 5 C Bouw
BProOnpGetLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.9 5 D Bouw
BProOnpGetOpw   > Opgeleverde werken gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.10 5 D Bouw
BProOnpGetOvm   > Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten 3501020.11 5 C Bouw
BProOnpOpi - Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 3501060 4 BSchOppOppOpi C N.v.t.
BProOnpVzv - Voorziening verliezen 3501030 4 BSchOppOppVzv C N.v.t.
BProOnpVzvBeg   > Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.1 5 C Bouw
BProOnpVzvToe   > Toename voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.2 5 C Bouw
BProOnpVzvOnt   > Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.3 5 D Bouw
BProOnpVzvVri   > Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.4 5 D Bouw
BProOnpVzvLdb   > Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.5 5 D Bouw
BProOnpVzvOpw   > Opgeleverde werken voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.6 5 D Bouw
BProOnpVzvOvm   > Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten 3501030.7 5 C Bouw
BProOnpWin - Winstopslag onderhanden projecten 3501070 4 J J J J J BSchOppOppWin C N.v.t.