Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BSch
Rekeningnummer (decimaal) 16000
Referentienummer 12
Omschrijving (kort) Kortlopende schulden
Omschrijving lang Kortlopende schulden

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Geldt zowel voor langlopende- als kortlopende schulden.

Onder Kortlopende schulden wordt verstaan schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bekende voorbeelden van kortlopende schulden  zijn schulden aan leveranciers (crediteuren) en te betalen BTW aan de Belastingdienst. 

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
  2. schulden aan banken;
  3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
  4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  5. te betalen wissels en cheques;
  6. schulden aan groepsmaatschappijen;
  7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
  8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
  9. schulden ter zake van pensioenen;
  10. overige schulden.

 

Kenmerken RGS code

Sortering M
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Directe koppeling
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Kortlopende schulden Directe koppeling
Jaarrekening klein publicatie KVK Kortlopende schulden Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Kortlopende schulden Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kortlopende schulden Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Directe koppeling
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 325 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 16050 3 J+ C N.v.t.
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 16051 4 J+ C N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 16053 4 J+ C N.v.t.
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 16055 4 J+ C N.v.t.
BSchKolAov - Aangegane verplichtingen overig 0 4 C Wonen
BSchKolDer - Derivaten 0 4 C Wonen
BSchKolDerNmd   > Negatieve marktwaarde derivaten 0 5 C Wonen
BSchKolDerNed   > Negatieve marktwaarde embedded derivaten 0 5 C Wonen
BSchSoh Schulden aan overheid (kortlopend) 0 3 C Wonen
BSchSohSoh - Schulden aan overheid (kortlopend) 0 4 BVorOvhVor C Wonen
BSchSak Schulden aan banken 16300 3 J J J J C N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen 16301 4 J J J J BLimBanRba C N.v.t.
BSchSakRbaBg1   > Rekening-courant bank groep 1 0 5 BLimBanRbaBg1 C N.v.t.
BSchSakRbaBg2   > Rekening-courant bank groep 2 0 5 BLimBanRbaBg2 C N.v.t.
BSchSakRbaBg3   > Rekening-courant bank groep 3 0 5 BLimBanRbaBg3 C N.v.t.
BSchSakRbaBg4   > Rekening-courant bank groep 4 0 5 BLimBanRbaBg4 C N.v.t.
BSchSakRbaBg5   > Rekening-courant bank groep 5 0 5 BLimBanRbaBg5 C N.v.t.
BSchSakRbaBg6   > Rekening-courant bank groep 6 0 5 BLimBanRbaBg6 C N.v.t.
BSchSakRbaBg7   > Rekening-courant bank groep 7 0 5 BLimBanRbaBg7 C N.v.t.
BSchSakRbaBg8   > Rekening-courant bank groep 8 0 5 BLimBanRbaBg8 C N.v.t.
BSchSakRbaBg9   > Rekening-courant bank groep 9 0 5 BLimBanRbaBg9 C N.v.t.
BSchSakRbaBg10   > Rekening-courant bank groep 10 0 5 BLimBanRbaBg10 C N.v.t.
BSchSakRbb - Rekening-courant bij kredietinstellingen - B 16302 4 J J J J BLimBanRbb C N.v.t.
BSchSakRbc - Rekening-courant bij kredietinstellingen - C 16303 4 J J J BLimBanRbc C N.v.t.
BSchSakRbd - Rekening-courant bij kredietinstellingen - D 16304 4 J J J BLimBanRbd C N.v.t.
BSchSakRbe - Rekening-courant bij kredietinstellingen - E 16305 4 J+ J+ J+ BLimBanRbe C N.v.t.
BSchSakRbf - Rekening-courant bij kredietinstellingen - F 16306 4 J+ J+ J+ BLimBanRbf C N.v.t.
BSchVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16750 3 J J J J C N.v.t.
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen 16751 4 J J J J C N.v.t.
BSchVobVob - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16752 4 J J J J C N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 16010 3 J J J J C N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren 16011 4 J J J J C N.v.t.
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 16013 4 J+ C N.v.t.
BSchCreVbk - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16014 4 J C N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 16015 4 J J C N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 16017 4 J J J J C N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 16018 4 J J J C N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 16330 3 J C N.v.t.
BSchTbwAvp - Aflossingsverplichtingen wissels en cheques 16331 4 J C N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente wissels en cheques 16333 4 J C N.v.t.
BSchTbwOvs - Overige schulden wissels en cheques 16335 4 J C N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 16250 3 J+ C N.v.t.
BSchSagSg1 - Schuld aan groepsmaatschappij 1 16251 4 J+ BVorVogVr1 C N.v.t.
BSchSagSg1Klg   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan groepsmaatschappij 1 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg1Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg1Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 1 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg2 - Schuld aan groepsmaatschappij 2 16252 4 J BVorVogVr2 C N.v.t.
BSchSagSg2Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg2Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg2Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 2 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg3 - Schuld aan groepsmaatschappij 3 16253 4 J BVorVogVr3 C N.v.t.
BSchSagSg3Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg3Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg3Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 3 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg4 - Schuld aan groepsmaatschappij 4 16254 4 J BVorVogVr4 C N.v.t.
BSchSagSg4Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg4Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg4Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 4 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg5 - Schuld aan groepsmaatschappij 5 16255 4 J BVorVogVr5 C N.v.t.
BSchSagSg5Klg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg5Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSagSg5Rbg   > Rekening-courant bij groepsmaatschappij 5 0 5 C N.v.t.
BSchSagDae - Schuld aan DAEB 0 4 BVorVogDae C Wonen
BSchSagDaeKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan DAEB 0 5 C Wonen
BSchSagDaeTbr   > Te betalen rente 0 5 C Wonen
BSchSagDaeRbg   > Rekening-courant bij DAEB 0 5 C Wonen
BSchSagNda - Schuld aan Niet-DAEB 0 4 BVorVogNda C Wonen
BSchSagNdaKlg   > Kortlopend deel van langlopende schulden aan Niet-DAEB 0 5 C Wonen
BSchSagNdaTbr   > Te betalen rente 0 5 C Wonen
BSchSagNdaRbg   > Rekening-courant bij Niet-DAEB 0 5 C Wonen
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 16260 3 J+ C N.v.t.
BSchSaoSo1 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 16261 4 J+ BVorVovVr1 C N.v.t.
BSchSaoSo1Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 1 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo1Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo1Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 1 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 16262 4 J BVorVovVr2 C N.v.t.
BSchSaoSo2Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 2 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo2Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 2 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 16263 4 J BVorVovVr3 C N.v.t.
BSchSaoSo3Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 3 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo3Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 3 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 16264 4 J BVorVovVr4 C N.v.t.
BSchSaoSo4Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 4 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo4Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 4 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5 - Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 16265 4 J BVorVovVr5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Klo   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 5 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSaoSo5Rbo   > Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 5 0 5 C N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 16270 3 J+ J+ C N.v.t.
BSchSapSp1 - Schulden aan overige deelname 1 16271 4 J+ J+ BVorVopVr1 C N.v.t.
BSchSapSp1Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp1Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp1Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp2 - Schulden aan overige deelname 2 16272 4 J BVorVopVr2 C N.v.t.
BSchSapSp2Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp2Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp2Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp3 - Schulden aan overige deelname 3 16273 4 J BVorVopVr3 C N.v.t.
BSchSapSp3Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp3Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp3Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp4 - Schulden aan overige deelname 4 16274 4 J BVorVopVr4 C N.v.t.
BSchSapSp4Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp4Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp4Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp5 - Schulden aan overige deelname 5 16275 4 J BVorVopVr5 C N.v.t.
BSchSapSp5Klp   > Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp5Tbr   > Te betalen rente 0 5 C N.v.t.
BSchSapSp5Rbp   > Rekening-courant bij participant en maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 0 5 C N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 16400 3 J C N.v.t.
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 16401 4 J C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 16350 3 J+ J J J C N.v.t.
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 16351 4 J+ J J J C N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 16200 3 J J J J C N.v.t.
BSchBepBtw - Te betalen Omzetbelasting 16201 4 J J J J BVorVbkTvo C N.v.t.
BSchBepBtwBeg   > Beginbalans af te dragen omzetbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOla   > 1a. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met hoog tarief 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlv   > 1b. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met laag tarief 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlt   > Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9% 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlo   > 1c. Omzetbelasting leveringen/diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOop   > 1d. Omzetbelasting over privégebruik 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlw   > 2a. Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlb   > 4a. Omzetbelasting leveringe/diensten uit landen buiten de EU 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOlu   > 4b. Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwVoo   > 5b. Voorbelasting 0 5 D N.v.t.
BSchBepBtwVvd   > 5d. Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 0 5 D N.v.t.
BSchBepBtwSva   > Schatting vorige aangifte(n) 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwSda   > Schatting deze aangifte 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwAfo   > Afgedragen omzetbelasting 0 5 D N.v.t.
BSchBepBtwNah   > Naheffingsaanslagen omzetbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepBtwOvm   > Overige mutaties omzetbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepEob - Te betalen EU omzetbelasting 16203 4 J J J J BVorVbkEob C N.v.t.
BSchBepBaf - Omzetbelasting afdracht 16205 4 J J J J C N.v.t.
BSchBepLhe - Te betalen Loonheffing 16230 4 J J J BVorVbkTvl C N.v.t.
BSchBepLheBeg   > Beginbalans af te dragen loonheffing 0 5 C N.v.t.
BSchBepLheAal   > Aangifte loonheffing 0 5 C N.v.t.
BSchBepLheAlh   > Afgedragen Loonheffing 0 5 D N.v.t.
BSchBepLheNah   > Naheffingsaanslagen loonheffing 0 5 C N.v.t.
BSchBepLheOvm   > Overige mutaties loonheffing 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpb - Te betalen Vennootschapsbelasting 16240 4 J J BVorVbkTvv C N.v.t.
BSchBepVpbBeg   > Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpbAav   > Aangifte vennootschapsbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpbAgv   > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting huidig boekjaar 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpbVav   > Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpbTvv   > Te verrekenen vennootschapsbelasting 0 5 D N.v.t.
BSchBepVpbAfv   > Afgedragen vennootschapsbelasting 0 5 D N.v.t.
BSchBepVpbNah   > Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepVpbOvm   > Overige mutaties vennootschapsbelasting 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvb - Overige belastingen 16245 4 J J J J C N.v.t.
BSchBepOvbBib   > Binnenlandse belastingen 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvbBut   > Buitenlandse belastingen 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvbPrb   > Provinciale belastingen 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvbGbe   > Gemeentelijke belastingen 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvbBgd   > Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW 0 5 C N.v.t.
BSchBepOvbTdb   > Te betalen Dividendbelasting 0 5 BVorVbkTtv C N.v.t.
BSchBepOvbOvb   > Te betalen overige belastingen 0 5 BVorVbkTtb C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 16150 3 J C N.v.t.
BSchStzPen - Te betalen pensioenuitkeringen 16151 4 J BVorVpkTop C N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 16070 3 J C N.v.t.
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 16071 4 J C N.v.t.
BSchAosLvk - Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 16072 4 J C N.v.t.
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 16073 4 J C N.v.t.
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen 16075 4 J C N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 16077 4 J C N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 16700 3 J J J J C N.v.t.
BSchOppOpp - Onderhanden projecten (passiva) 16701 4 J J J J C N.v.t.
BSchOppOppGkn   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten 0 5 BProOnpGkn C N.v.t.
BSchOppOppOpo   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten 0 5 BProOnpOpo D N.v.t.
BSchOppOppOpv   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten 0 5 BProOnpOpv D N.v.t.
BSchOppOppGet   > Gefactureerde termijnen 0 5 BProOnpGet D N.v.t.
BSchOppOppOpi   > Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen 0 5 BProOnpOpi D N.v.t.
BSchOppOppVzv   > Voorziening verliezen 0 5 BProOnpVzv D N.v.t.
BSchOppOppWin   > Winstopslag onderhanden projecten 0 5 BProOnpWin D N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 16100 3 J J J C N.v.t.
BSchSalNet - Netto lonen 16101 4 J J J C N.v.t.
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 16105 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTan - Tantièmes 16110 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTvg - Te betalen vakantiegeld 16115 4 J J J C N.v.t.
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen 16117 4 J J J C N.v.t.
BSchSalVab - Vakantiebonnen 16118 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BSchSalBls - Bruto lonen en salarissen 16145 4 J C N.v.t.
BSchSalOrn - Overige reserveringen lonen en salaris 16123 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen 16125 4 J J J C N.v.t.
BSchSalPer - Personeelsfonds / personeelsvereniging 16132 4 J J J C N.v.t.
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 16135 4 J J J C N.v.t.
BSchSalGra - Gratificaties 16140 4 J J J C N.v.t.
BSchSalOsf - Te betalen overige sociale fondsen 16130 4 J J J C N.v.t.
BSchSalReu - Reservering eindejaarsuitkering 16120 4 J J J C N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 16500 3 J J J J C N.v.t.
BSchOvsRcb - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 16501 4 J J J BVorOvrRcb C N.v.t.
BSchOvsRcbRb1   > Rekening-courant bestuurder 1 0 5 BVorOvrRcbRb1 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb2   > Rekening-courant bestuurder 2 0 5 BVorOvrRcbRb2 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb3   > Rekening-courant bestuurder 3 0 5 BVorOvrRcbRb3 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb4   > Rekening-courant bestuurder 4 0 5 BVorOvrRcbRb4 C N.v.t.
BSchOvsRcbRb5   > Rekening-courant bestuurder 5 0 5 BVorOvrRcbRb5 C N.v.t.
BSchOvsRcc - Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 16503 4 J BVorOvrRcc C N.v.t.
BSchOvsRccRc1   > Rekening-courant commissaris 1 0 5 BVorOvrRccRc1 C N.v.t.
BSchOvsRccRc2   > Rekening-courant commissaris 2 0 5 BVorOvrRccRc2 C N.v.t.
BSchOvsRccRc3   > Rekening-courant commissaris 3 0 5 BVorOvrRccRc3 C N.v.t.
BSchOvsRccRc4   > Rekening-courant commissaris 4 0 5 BVorOvrRccRc4 C N.v.t.
BSchOvsRccRc5   > Rekening-courant commissaris 5 0 5 BVorOvrRccRc5 C N.v.t.
BSchOvsRco - Rekening-courant overigen (Kortlopend) 16505 4 J BVorOvrRco C N.v.t.
BSchOvsRcoRo1   > Rekening-courant overige 1 0 5 BVorOvrRcoRo1 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo2   > Rekening-courant overige 2 0 5 BVorOvrRcoRo2 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo3   > Rekening-courant overige 3 0 5 BVorOvrRcoRo3 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo4   > Rekening-courant overige 4 0 5 BVorOvrRcoRo4 C N.v.t.
BSchOvsRcoRo5   > Rekening-courant overige 5 0 5 BVorOvrRcoRo5 C N.v.t.
BSchOvsSaa - Schulden aan aandeelhouders 16511 4 J BVorOvrRca C N.v.t.
BSchOvsSaaRa1   > Rekening-courant aandeelhouder 1 0 5 BVorOvrRcaRa1 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa2   > Rekening-courant aandeelhouder 2 0 5 BVorOvrRcaRa2 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa3   > Rekening-courant aandeelhouder 3 0 5 BVorOvrRcaRa3 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa4   > Rekening-courant aandeelhouder 4 0 5 BVorOvrRcaRa4 C N.v.t.
BSchOvsSaaRa5   > Rekening-courant aandeelhouder 5 0 5 BVorOvrRcaRa5 C N.v.t.
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel 16513 4 J C N.v.t.
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen 16515 4 J C N.v.t.
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 16517 4 J C N.v.t.
BSchOvsSuv - Terugbetaling subsidies 16521 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies 16523 4 J J J BVorVpkTto C N.v.t.
BSchOvsVvv - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 0 4 C Wonen
BSchOvsVpo - Verplichtingen aan overheid 0 4 C Wonen
BSchOvsOvs - Overige schulden 16525 4 J J J J BVorOvrOvk C N.v.t.
BSchOvsWaa - Waarborgsommen 16527 4 J+ J+ J+ C N.v.t.
BSchOvsLed - Ledenrekeningen 0 4 C Wonen
BSchOvsLoy - Loyalty / membersaldo 0 4 C Wonen
BSchOpa Overlopende passiva 17000 3 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen 17310 4 J+ J J J C N.v.t.
BSchOpaNtb - Nog te betalen andere kosten 17201 4 J+ J+ J+ J+ BVorOvaVan C N.v.t.
BSchOpaTbr - Nog te betalen rente 17210 4 J+ J+ J+ J+ BVorOvaTor C N.v.t.
BSchOpaVor - Vooruitontvangen rente 17220 4 J J J BVorOvaVbr C N.v.t.
BSchOpaOop - Overige overlopende passiva 17290 4 J J J J BVorOvaOoa C N.v.t.
BSchOpaNbs - Nog te betalen servicekosten 17110 4 J+ J J J BVorOvaNos C N.v.t.
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties 17115 4 J C N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies 17120 4 J+ J J J C N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren 17125 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen 17130 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen 17135 4 J C N.v.t.
BSchOpaNpe - Nog te betalen personeelskosten 17140 4 J J J BVorOvaVop C N.v.t.
BSchOpaNhv - Nog te betalen huisvestingskosten 17145 4 J J J BVorOvaVoh C N.v.t.
BSchOpaNee - Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 17150 4 J J J BVorOvaVem C N.v.t.
BSchOpaNvk - Nog te betalen verkoopkosten 17155 4 J J J BVorOvaVov C N.v.t.
BSchOpaNak - Nog te betalen autokosten 17160 4 J J J BVorOvaVak C N.v.t.
BSchOpaNtk - Nog te betalen transportkosten 17162 4 J J J BVorOvaVtr C N.v.t.
BSchOpaNkk - Nog te betalen kantoorkosten 17165 4 J J J BVorOvaVok C N.v.t.
BSchOpaNok - Nog te betalen organisatiekosten 17170 4 J BVorOvaVoo C N.v.t.
BSchOpaNas - Nog te betalen assurantiekosten 17175 4 J J J BVorOvaVas C N.v.t.
BSchOpaNaa - Nog te betalen accountants- en advieskosten 17180 4 J J BVorOvaVae C N.v.t.
BSchOpaNad - Nog te betalen administratiekosten 17182 4 J+ J J J BVorOvaVoa C N.v.t.
BSchOpaNkf - Nog te betalen kosten fondsenwerving 17185 4 J BVorOvaVkf C N.v.t.
BSchOpaErf - Vooruitontvangen erfpacht 0 4 J+ BVorOvaErf C Wonen
BSchOpaHur - Vooruitontvangen huren 0 4 J+ J+ J+ C Wonen
BSchOpaVhr - Voorstanden huren 0 4 C Wonen
BSchOpaKsv - Kosten S&V verrekenbaar 0 4 C Wonen
BSchOpaNao - Opbrengsten S&V verrekenbaar 0 4 C Wonen
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 17250 4 J J J J C N.v.t.
BSchOpaPen - Nog te betalen pensioenkosten 17270 4 J BVorOvaPen C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 17500 3 J J J J C N.v.t.
BSchTusTbt - Tussenrekening betalingen 17510 4 J J J J BVorTusTbt C N.v.t.
BSchTusTbtTca   > Tussenrekening contante aanbetalingen 0 5 BVorTusTbtTca C Wonen
BSchTusTbtTcb   > Tussenrekening creditcardbetalingen 0 5 BVorTusTbtTcb C Wonen
BSchTusTsa - Tussenrekening salarissen 17515 4 J BVorTusTsa C N.v.t.
BSchTusTsaTbn   > Tussenrekening brutoloon 0 5 BVorTusTsaTbn C Wonen
BSchTusTsaTgb   > Tussenrekening brutoinhouding 0 5 BVorTusTsaTgb C Wonen
BSchTusTsaTnl   > Tussenrekening nettoloon 0 5 BVorTusTsaTnl C Wonen
BSchTusTsaTni   > Tussenrekening nettoinhoudingen 0 5 BVorTusTsaTni C Wonen
BSchTusTin - Tussenrekening inkopen 17520 4 J J J BVorTusTin C N.v.t.
BSchTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 0 5 BVorTusTinTog C Wonen
BSchTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 0 5 BVorTusTinTof C Wonen
BSchTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 0 5 BVorTusTinTiv C Wonen
BSchTusTpj - Tussenrekening projecten 17525 4 J BVorTusTpj C N.v.t.
BSchTusTpjTpk   > Tussenrekening projectkosten 0 5 BVorTusTpjTpk C Wonen
BSchTusTpjTpo   > Tussenrekening projectopbrengsten 0 5 BVorTusTpjTpo C Wonen
BSchTusTpjTpv   > Tussenrekening projectverschillen 0 5 BVorTusTpjTpv C Wonen
BSchTusTpr - Tussenrekening productie 17530 4 J BVorTusTpr C N.v.t.
BSchTusTprTmv   > Tussenrekening materiaalverbruik 0 5 BVorTusTprTmv C Wonen
BSchTusTprTmu   > Tussenrekening manuren 0 5 BVorTusTprTmu C Wonen
BSchTusTprTau   > Tussenrekening machineuren 0 5 BVorTusTprTau C Wonen
BSchTusTprTbu   > Tussenrekening te dekken budget 0 5 BVorTusTprTbu C Wonen
BSchTusTprTbg   > Tussenrekening budget 0 5 BVorTusTprTbg C Wonen
BSchTusTdv - Tussenrekening dienstverlening 17540 4 J BVorTusTdv C N.v.t.
BSchTusTdvTcp   > Tussenrekening capaciteit 0 5 BVorTusTdvTcp C Wonen
BSchTusTdvTma   > Tussenrekening materialen 0 5 BVorTusTdvTma C Wonen
BSchTusTdvTuu   > Tussenrekening uren 0 5 BVorTusTdvTuu C Wonen
BSchTusTdvInv   > Inkomende verschotten 0 5 BVorTusTdvInv C Wonen
BSchTusTdvVso   > Voorschotten onbelast 0 5 BVorTusTdvVso C Wonen
BSchTusTdvVsb   > Voorschotten belast 0 5 BVorTusTdvVsb C Wonen
BSchTusTdvDvo   > Doorberekende voorschotten onbelast 0 5 BVorTusTdvDvo C Wonen
BSchTusTdvDvb   > Doorberekende voorschotten belast 0 5 BVorTusTdvDvb C Wonen
BSchTusTvr - Tussenrekening voorraden 17545 4 J BVorTusTvr C N.v.t.
BSchTusTvrTvn   > Tussenrekening voorraadverschillen 0 5 BVorTusTvrTvn C Wonen
BSchTusTvk - Tussenrekening verkopen 17550 4 J J J BVorTusTvk C N.v.t.
BSchTusTvkTnf   > Tussenrekening nog te factureren 0 5 BVorTusTvkTnf C Wonen
BSchTusTvkTng   > Tussenrekening nog te verzenden goederen 0 5 BVorTusTvkTng C Wonen
BSchTusTvkTve   > Tussenrekening verkoopverschillen 0 5 BVorTusTvkTve C Wonen
BSchTusTon - Tussenrekening ontvangsten 17555 4 J BVorTusTon C N.v.t.
BSchTusTonTco   > Tussenrekening contante ontvangsten 0 5 BVorTusTonTco C Wonen
BSchTusTonTcv   > Tussenrekening creditcardverkopen 0 5 BVorTusTonTcv C Wonen
BSchTusTov - Vraagposten 17590 4 J J J J BVorTusTov C N.v.t.
BSchTusTovTbb   > Tussenrekening beginbalans 0 5 BVorTusTovTbb C Wonen
BSchTusTovTvp   > Tussenrekening vraagposten 0 5 BVorTusTovTvp C Wonen
BSchTusTovTov   > Tussenrekening overige 0 5 BVorTusTovTov C Wonen
BSchTusLen - Tussenrekening leningen 17560 4 J BVorTusLen C N.v.t.
BSchTusLenLog   > Tussenrekening leningen OG 0 5 BVorTusLenLog C Wonen
BSchTusLenLug   > Tussenrekening leningen UG 0 5 BVorTusLenLug C Wonen
BSchTusLenKog   > Tussenrekening kasgeld OG 0 5 BVorTusLenKog C Wonen
BSchTusLenKug   > Tussenrekening kasgeld UG 0 5 BVorTusLenKug C Wonen
BSchTusLenSde   > Tussenrekening spaardeposito 0 5 BVorTusLenSde C Wonen
BSchTusLenDer   > Tussenrekening derivaten 0 5 BVorTusLenDer C Wonen
BSchTusLenCfv   > Tussenrekening leningen CFV 0 5 BVorTusLenCfv C Wonen
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 16450 3 J C N.v.t.
BSchDhaDha - Uit te keren dividend aandeelhouder 16451 4 J C N.v.t.
BSchDhaVde - Voorgesteld bedrag dividenduitkering houders eigenvermogensinstrumenten 16453 4 J C N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 16460 3 J C N.v.t.
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 16461 4 J C N.v.t.
BSchSdn Schulden aan daeb-niet daeb 0 3 C Wonen
BSchSdnDae - Schulden aan daeb tak 0 4 BVorOvrOvd C Wonen
BSchSdnNda - Schulden aan niet-daeb tak 0 4 BVorOvrOvn C Wonen
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 16800 3 J C N.v.t.
BSchSlcLi1 - Schuld aan lid A van de coöperatie 16801 4 J BVorVlcLi1 C N.v.t.
BSchSlcLi2 - Schuld aan lid B van de coöperatie 16802 4 J BVorVlcLi2 C N.v.t.
BSchSlcLi3 - Schuld aan lid C van de coöperatie 16803 4 J BVorVlcLi3 C N.v.t.
BSchSlcLi4 - Schuld aan lid D van de coöperatie 16804 4 J BVorVlcLi4 C N.v.t.
BSchSlcLi5 - Schuld aan lid E van de coöperatie 16805 4 J BVorVlcLi5 C N.v.t.