Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ BSchOvsStp ]

RGS code BSchOvsStp
Rekeningnummer (decimaal) 16523
Referentienummer 1209110
Omschrijving rgs mkb Te betalen pensioenpremies
Omschrijving standaard Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen
Engels Pension contributions to be paid
Hiƫrarchie BSch (16000) Kortlopende schulden
BSchOvs (16500) Overige schulden
Wiki uitleg Casus RGS via de Loon- en salarisadministratie

Met onder andere een uitgebreid voorbeeld van de loonjournaalpost op basis van RGS. Maar ook: uitkering van verlofdagen en verlofuren, tantièmes en gratificaties, personeelsvereniging en personeelsfonds, voorschotten aan personeel en auto- en reiskosten. En de (loon)kosten in relatie tot de werkkostenregeling. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook de Wiki RGS en Pensioen en ouderdagsvoorziening in de boekhouding.

Kenmerken RGS code

Sortering M.P.I
Omslagcode BVorVpkTto
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening micro publicatie KVK Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening klein publicatie KVK Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kortlopende schulden Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overig Via BSchOvs (16500) Overige schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Winstaangifte IB Overige kortlopende schulden Via BSchOvs (16500) Overige schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BSch (16000) Kortlopende schulden

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Gewijzigd (handmatig) Omslagcode was: Wordt: BVorVpkTto
Wijziging in versie: 3.5
Toelichting mutatie: Omslagcode aangepast
3.5 18-01-2023 20:54:21