Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVorVao
Referentienummer 1103129
Omschrijving (kort) Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Omschrijving lang Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen

Kenmerken RGS code

Sortering G.F
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:CalledUpShareCapital Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen 1103130 4 J D N.v.t.
BVorVaoVuh - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) 1103135 4 D N.v.t.

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
N (was J) Weg SVC 20-08-2022 20:41:53