Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WAkf
Rekeningnummer (decimaal) 79200
Referentienummer 80.9
Omschrijving rgs mkb Algemene beheerskosten
Omschrijving standaard Algemene beheerskosten
Engels General management costs
Wiki uitleg Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering O.U
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Kosten van beheer en administratie Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Directe koppeling
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Administratie en beheer Directe koppeling
Winstaangifte IB Andere kosten fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Beheerskosten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WAkfAkf Algemene beheerskosten 79210 3 J+ J+ D N.v.t.
WAkfAkfAkf - Algemene beheerskosten 79211 4 J+ J+ D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code
3.3 07-05-2021 14:23:08
Gewijzigd (handmatig) RGS decimaal reknr was: 75200 Wordt: 79200
Wijziging in versie: 3.6
Toelichting mutatie: Apart van kostprijs gehouden
3.6 16-01-2024 11:28:14