Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WAkf
Referentienummer 80.9
Omschrijving (kort) Algemene beheerskosten
Omschrijving lang Algemene beheerskosten
Wiki uitleg Functionele indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening wordt de winst- en verliesrekening samengesteld via de categoriale indeling (Netto-omzet en dan de kostensoorten) of de functionele indeling (Netto-omzet (minus kostprijs van de omzet) en dan functioneel). In de meeste gevallen is sprake van een winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling. Bij handelsbedrijven kan sprake zijn van een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling. Als gewerkt wordt met een winst- en verliesrekening volgens de functionele indeling vindt vaak een overboeking plaats van categoriaal ingedeelde kosten naar de functionele indeling.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering O.U
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GeneralAdministrativeExpenses Algemene beheerskosten
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:SumOfExpenses Som der kosten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WAkfAkf Algemene beheerskosten 8090000 3 D N.v.t.
WAkfAkfAkf - Algemene beheerskosten 8090100 4 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code 07-05-2021 14:23:08