Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WBedWkrWkb ]

RGS code WBedWkrWkb
Decimaal rekeningnummer 40770
Referentienummer 4009000
Omschrijving rgs mkb Werkkosten belast loon
Omschrijving standaard Werkkosten belast loon overige personeelsgerelateerde kosten
Engels Work costs taxed wages
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Wiki uitleg RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Dit zijn vergoedingen aan de werknemer die altijd als belast loon uitgekeerd worden.
Deze werkkosten worden als kosten geboekt op de W&V-rekening en worden bruto uitgekeerd. Er is dus ook sprake van loonheffing, sociale lasten, pensioenpremie, etc.

De boeking, al dan niet via de loonjournaalpost, luidt dan:
- Werkkosten belast loon (D)
- Aan in te houden loonheffing (C)
- Aan in te houden sociale lasten (C)
- Aan netto loon (C).

Bij deze werkkosten zal een vergoeding altijd via de loonjournaalpost lopen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Genot dienstwoning;
  • Betaalde geldboetes privé betaald door de werkgever;
  • Privé gebruik auto's.

Kenmerken RGS code

Sortering W.A.F
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Overige personeelskosten fiscaal Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2023 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail