Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WBedWkrWkf ]

RGS code WBedWkrWkf
Decimaal rekeningnummer 40710
Referentienummer 4004000
Omschrijving rgs mkb Werkkosten vrije ruimte
Omschrijving standaard Werkkosten vrije ruimte overige personeelsgerelateerde kosten
Engels Work costs free space
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Wiki uitleg RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bron Belastingdienst, handboek loonheffingen:
De 'vrije ruimte' is dat deel van het totale fiscale loon (uitgedrukt in een percentage) dat besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kantine en consumpties; voor zover niet gericht vrijgesteld.
  • Vergoeding/verstrekking laptop, notebook, telefoon, etc. Voor zover niet noodzakelijk.
  • Inrichting werkplek thuis;
  • Vergoeding reiskosten boven vrijgesteld bedrag;
  • Personeelsfeesten;
  • Geschenken aan personeel;
  • Parkeergelden, niet zijnde auto van de zaak.

Let op dat voor de werkkostenregeling de vergoeding inclusief BTW bepalend is.
 

 

Kenmerken RGS code

Sortering W.A.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Overige personeelskosten fiscaal Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2023 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail