Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WBedWkrWkg ]

RGS code WBedWkrWkg
Rekeningnummer (decimaal) 40740
Referentienummer 4006000
Omschrijving (kort) Werkkosten gericht vrijgesteld
Omschrijving lang Werkkosten gericht vrijgesteld overige personeelsgerelateerde kosten
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Wiki uitleg RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bron Belastingdienst, handboek loonheffingen:
Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bestaan gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van uw vrije ruimte als de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen blijven binnen de voorwaarden die voor deze gerichte vrijstellingen gelden. Daarnaast gelden bij enkele gerichte vrijstellingen ook grensbedragen. Een bekend voorbeeld van dit laatste is een grensbedrag aan reiskostenvergoeding per zakelijke kilometer. 

Voorbeelden van gericht vrijgestelde vergoedingen zijn:

  • Vergoeding reiskosten per kilometer onbelast;
  • Consumpties en maaltijden bij dienstreis en overwerk;
  • Kosten overnachting i.v.m. werk; 
  • Opleidingen, seminars, excursies;
  • Arbovergoeding;
  • Thuiswerkvergoeding.

Kenmerken RGS code

Sortering W.A.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail