Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WBedWkrWki ]

RGS code WBedWkrWki
Decimaal rekeningnummer 40760
Referentienummer 4008000
Omschrijving rgs mkb Werkkosten intermediair
Omschrijving standaard Werkkosten intermediair overige personeelsgerelateerde kosten
Engels Intermediary work costs
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Wiki uitleg RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bron Belastingdienst, handboek loonheffingen:
Vergoedingen voor intermediaire kosten zijn vergoedingen voor bedragen die uw werknemer meestal in uw opdracht en voor uw rekening voorschiet. Deze vergoedingen zijn geen loon voor uw werknemer en u kunt deze onbelast vergoeden. Uw werknemer kan bijvoorbeeld het volgende voorschieten:

  • kosten voor zaken die tot het vermogen van uw bedrijf gaan horen;
  • kosten voor zaken die tot het vermogen van uw bedrijf horen en die u aan uw werknemer ter beschikking hebt gesteld;
  • kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering en niet met het functioneren van uw werknemer;
  • kosten die hij maakt voor externe representatie van uw bedrijf. 

Intermediaire kosten kunnen ook deel uitmaken van een vaste kostenvergoeding

Voorbeeld 1
Uw werknemer geeft een presentatie bij een klant. Hij koopt hiervoor markeerstiften en hij koopt een fles wijn voor de klant. De markeerstiften neemt hij na zijn presentatie mee naar kantoor. De vergoeding voor de markeerstiften is een vergoeding voor intermediaire kosten. Dat geldt ook voor de vergoeding voor de fles wijn, want vergoedingen voor kosten die uw werknemers maken voor uw externe representatie of voor relatiegeschenken voor externe relaties en klanten van uw bedrijf, zijn vergoedingen voor intermediaire kosten en dus onbelast.

Voorbeeld 2
Uw werknemer maakt voor zijn werk een rit in een auto van uw bedrijf. Deze werknemer tankt onderweg en rekent zelf de benzine af. De benzinekosten die u aan uw werknemer vergoedt, zijn vergoedingen voor intermediaire kosten en dus onbelast.

Voorbeeld 3
U bestelt een notebook en uw werknemer schiet de rekening voor. U stelt de notebook ter beschikking aan deze werknemer voor thuiswerk. De vergoeding van de rekening aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten en dus onbelast. De terbeschikkingstelling van de notebook aan de werknemer kan loon vormen. Mogelijk is vervolgens een gerichte vrijstelling van toepassing.

Kenmerken RGS code

Sortering W.A.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Overige personeelskosten fiscaal Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2023 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail