Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Journaalposten > [ WBedWkrWkn ]

RGS code WBedWkrWkn
Decimaal rekeningnummer 40730
Referentienummer 4005000
Omschrijving rgs mkb Werkkosten met nihilwaardering
Omschrijving standaard Werkkosten met nihilwaardering overige personeelsgerelateerde kosten
Engels Work costs with zero valuation
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten
WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Wiki uitleg RGS en de Werkkostenregeling in de boekhouding

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. Voor bepaalde producten, zoals gereedschap, tablets en smartphones geldt het zogeheten noodzakelijkheidscriterium. Deze goederen kunt u belastingvrij geven als u deze nodig vindt voor het werk. Het privégebruik is dan niet meer van belang.
  

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bron Belastingdienst, handboek loonheffingen:
Alles wat u uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor zijn dienstbetrekking, is loon. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die uw werknemer op de werkplek gebruikt, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze 'nihilwaarderingen' gaan dus niet ten koste van uw vrije ruimte.

Bij het vaststellen van de nihilwaardering is het begrip 'werkplek' van belang: u mag alleen voorzieningen die uw werknemer ook op de werkplek gebruikt, op nihil waarderen. De nihilwaardering geldt bovendien alleen voor werknemers die voor hun dienstbetrekking op die werkplek moeten werken.

Voorbeelden van nihilwaardering zijn:

  • Verteer de op werkplek; niet zijnde maaltijden. Denk aan koffie en thee.
  • Laptop, computer e.d. op de werkplek.
  • Inrichting werkplek (niet thuis);
  • Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken;
  • Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek;
  • Personeelsfeesten (op de werkplek).

Kenmerken RGS code

Sortering W.A.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende journaalpost(en)

Journaalpost Toelichting
Loonjournaalpost

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Overige personeelskosten fiscaal Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Productie JaarStatistiek over 2023 Overige personeelskosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Algemene (beheers)kosten Via WBedWkr (40700) Werkkostenregeling - detail