Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeAlp
Rekeningnummer (decimaal) 84840
Referentienummer 8515000
Omschrijving (kort) Aflossingspremies
Omschrijving lang Aflossingspremies
Engels Redemption premiums
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Winstaangifte IB Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeAlpAlp - Aflossingspremies 84841 4 J D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Datum/tijd
Soort mutatie Inhoud Versie/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) 2019-12-28 16:21:21 28-12-2019 16:21:21