Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeKva
Rekeningnummer (decimaal) 84880
Referentienummer 8517000
Omschrijving (kort) Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig)
Omschrijving lang Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig)
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Wiki uitleg RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding

Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing. 
Bij leasing is de “lessor” de leasemaatschappij (verkoper) en de “lessee” de cliënt (koper).
  

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.R
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Winstaangifte IB Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentelasten en soortgelijke kosten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeKvaKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 84881 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) 28-12-2019 16:21:21