Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeKvb
Rekeningnummer (decimaal) 84620
Referentienummer 8408000
Omschrijving (kort) Kosten van beleggingen
Omschrijving lang Kosten van beleggingen
Engels Costs of investments
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Winstaangifte IB Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentelasten en soortgelijke kosten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen 84621 4 J+ J+ D N.v.t.