Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeRls
Referentienummer 8404000
Omschrijving (kort) Rentelasten en soortgelijke kosten
Omschrijving lang Rentelasten en soortgelijke kosten
Hiërarchie WFbe (50) Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:InterestExpensesRelatedExpenses Rentelasten en soortgelijke kosten
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiële baten en lasten Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Expenses Lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ExpensesOther Andere lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessFinanciaResultFiscalTotal Totaal financiële baten en lasten fiscaal Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)
Winstaangifte IB bd-i:InterestExpenditureEtcCostsDebtsFiscal Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Financiële baten en lasten (WFbe)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 23 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 D N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 D N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 D N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 8404050 4 D N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 8404060 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 8404065 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 8404075 4 D N.v.t.
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 J J WFbeRlmRgi D N.v.t.
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 WFbeRlmRgu D N.v.t.
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland 8404150 4 WFbeRlmRmi D N.v.t.
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 WFbeRlmRmu D N.v.t.
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 J J J WFbeRlmRdi D N.v.t.
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 WFbeRlmRdu D N.v.t.
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 J WFbeRlmRva D N.v.t.
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 J WFbeRlmRvf D N.v.t.
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 J J WFbeRlmRrb D N.v.t.
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 WFbeRlmRrc D N.v.t.
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 8404190 4 WFbeRlmRil D Wonen
WFbeRlsRps - Rente payerswaps 8404200 4 D Wonen
WFbeRlsNhr - Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 8404210 4 D Wonen