Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeVlr
Rekeningnummer (decimaal) 84920
Referentienummer 8519000
Omschrijving rgs mkb Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt
Omschrijving standaard Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt
Engels Currency differences on loans insofar as they can be regarded as an adjustment of the interest costs due
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.T
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.2

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen leningen zijnde correctie verschuldigde rentekosten 84921 4 J D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Versie Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) 3.2 28-12-2019 16:21:21