Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeWis
Rekeningnummer (decimaal) 84600
Referentienummer 8407000
Omschrijving (kort) Wisselkoersverschillen
Omschrijving lang Wisselkoersverschillen
Engels Exchange rate differences
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.D
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere baten Directe koppeling
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere lasten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Winstaangifte IB Kosten schulden, rentelasten etc. fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentelasten en soortgelijke kosten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen 84601 4 J J J J D N.v.t.