Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKprAkv
Referentienummer 4302000
Omschrijving (kort) Agrarische bedrijfskosten veeteelt
Omschrijving lang Agrarische bedrijfskosten veeteelt
Hiƫrarchie WKpr (70) Kostprijs van de omzet

Kenmerken RGS code

Sortering Q.F
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht Agrarisch

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:CostsRawMaterialsConsumables Kosten van grond- en hulpstoffen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:RawAncillaryMaterialsPurchasePriceSalesFiscal Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 19 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WKprAkvVks - Voerkosten 4302010 4 J J D Agrarisch
WKprAkvGez - Gezondheidszorgkosten 4302020 4 J J D Agrarisch
WKprAkvKie - K.I./Fokkerijkosten 4302030 4 J J D Agrarisch
WKprAkvTee - Teeltkosten 4302040 4 J J D Agrarisch
WKprAkvSkn - Strooiselkosten 4302050 4 J J D Agrarisch
WKprAkvEne - Energiekosten 4302060 4 J J D Agrarisch
WKprAkvOve - Overige veekosten 4302070 4 J J D Agrarisch
WKprAkvMes - Mestafzetkosten 4302080 4 J J D Agrarisch
WKprAkvLep - Leasekosten productierechten 4302090 4 J J D Agrarisch
WKprAkvEie - Eiergeld 4302150 4 J J D Agrarisch
WKprAkvKvk - Krachtvoerkosten 4302100 4 J J D Agrarisch
WKprAkvRuw - Ruwvoerkosten 4302110 4 J J D Agrarisch
WKprAkvBik - Bijproducten kosten 4302130 4 J J D Agrarisch
WKprAkvVgd - Voergeld 4302120 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAvb - Aankopen vee 4302190 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAam - Aankopen melkkoeien 4302160 4 J J D Agrarisch
WKprAkvAjo - Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 4302170 4 J J D Agrarisch
WKprAkvMel - Melkgeld 4302180 4 J J D Agrarisch
WKprAkvLve - Inzet- vang- en laadkosten 4302140 4 J J D Agrarisch