Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Kostprijs van de omzet

Kostprijs van de omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Kostprijs van de omzet.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 120 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr BV (klein) Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen 7001000 J 3 D N.v.t.
WKprKvgKvg  > Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland 7001010 J 4 D N.v.t.
WKprKvgKgi  > Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland 7001020 J 4 D N.v.t.
WKprKvgVrv  > Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 D N.v.t.
WKprKvgPrv  > Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 7001040 4 D N.v.t.
WKprKvgDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen 7001099 4 C N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 J 3 D N.v.t.
WKprKvpKvp  > Kosten van personeel 7002010 J 4 D N.v.t.
WKprKvpDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 4 C N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 J 3 D N.v.t.
WKprKuwKuw  > Kosten van uitbesteed werk 7003010 J 4 D N.v.t.
WKprKuwAek  > Andere externe kosten 7003020 J 4 D N.v.t.
WKprKuwDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 4 C N.v.t.
WKprAkl Toegerekende kosten 4301000 J 3 D Agrarisch
WKprAklTee  > Teeltkosten 4301009 J 4 D Agrarisch
WKprAklZpe  > Zaai, plant en pootgoedkosten 4301010 J 4 D Agrarisch
WKprAklSmk  > Substraatmateriaalkosten 4301020 J 4 D Agrarisch
WKprAklBdm  > Bemestingskosten dierlijke mest 4301030 J 4 D Agrarisch
WKprAklBek  > Bemestingskosten kunstmest 4301040 J 4 D Agrarisch
WKprAklGew  > Gewasbeschermingskosten 4301050 J 4 D Agrarisch
WKprAklGvk  > Gewassenverzekeringskosten 4301060 J 4 D Agrarisch
WKprAklAft  > Afvoerkosten teeltafval 4301070 J 4 D Agrarisch
WKprAklCoe  > CO2-, OCAP- en waterkosten 4301080 J 4 D Agrarisch
WKprAklPeg  > Potten en grondkosten 4301085 J 4 D Agrarisch
WKprAklOte  > Overige teeltkosten 4301090 J 4 D Agrarisch
WKprAklGko  > Gaskosten 4301100 J 4 D Agrarisch
WKprAklEkn  > Elektrakosten 4301110 J 4 D Agrarisch
WKprAklWkn  > Water kosten 4301115 J 4 D Agrarisch
WKprAklOwk  > Onderhoudskosten WKK 4301120 J 4 D Agrarisch
WKprAklLew  > Leasekosten WKK 4301130 J 4 D Agrarisch
WKprAklVkn  > Veilingkosten 4301140 J 4 D Agrarisch
WKprAklAve  > Afzet-, verpakking- en fustkosten 4301150 J 4 D Agrarisch
WKprAklPah  > Pacht/huur 4301155 J 4 D Agrarisch
WKprAklTra  > Transportkosten 4301160 J 4 D Agrarisch
WKprAklCtk  > Contractteeltkosten 4301190 J 4 D Agrarisch
WKprAklVwa  > Vergoeding werk aan derden 4301200 J 4 D Agrarisch
WKprAklPbk  > Productbewerkingskosten 4301210 J 4 D Agrarisch
WKprAklAaf  > Aanwas fruitopstanden 4301230 J 4 D Agrarisch
WKprAklSod  > Sorteerkosten derden 4301220 J 4 D Agrarisch
WKprAklCkn  > Compostkosten 4301170 J 4 D Agrarisch
WKprAklAfc  > Afvoerkosten champost 4301180 J 4 D Agrarisch
WKprIna Inkoopwaarde agrarisch 7101000 J 3 D Agrarisch
WKprInaLpk  > Inkoopkosten planten opkweek 7101010 J 4 D Agrarisch
WKprInaLph  > Inkoopkosten planten handel 7101020 J 4 D Agrarisch
WKprInaLpo  > Inkoopkosten potten 7101030 J 4 D Agrarisch
WKprInaLpt  > Inkoopkosten potgrond 7101040 J 4 D Agrarisch
WKprInaLbh  > Inkoopkosten bloembollen handel 7101050 J 4 D Agrarisch
WKprAkv Agrarische bedrijfskosten veeteelt 4302000 J 3 D Agrarisch
WKprAkvVks  > Voerkosten 4302010 J 4 D Agrarisch
WKprAkvGez  > Gezondheidszorgkosten 4302020 J 4 D Agrarisch
WKprAkvKie  > K.I./Fokkerijkosten 4302030 J 4 D Agrarisch
WKprAkvTee  > Teeltkosten 4302040 J 4 D Agrarisch
WKprAkvSkn  > Strooiselkosten 4302050 J 4 D Agrarisch
WKprAkvEne  > Energiekosten 4302060 J 4 D Agrarisch
WKprAkvOve  > Overige veekosten 4302070 J 4 D Agrarisch
WKprAkvMes  > Mestafzetkosten 4302080 J 4 D Agrarisch
WKprAkvLep  > Leasekosten productierechten 4302090 J 4 D Agrarisch
WKprAkvEie  > Eiergeld 4302150 J 4 D Agrarisch
WKprAkvKvk  > Krachtvoerkosten 4302100 J 4 D Agrarisch
WKprAkvRuw  > Ruwvoerkosten 4302110 J 4 D Agrarisch
WKprAkvBik  > Bijproducten kosten 4302130 J 4 D Agrarisch
WKprAkvVgd  > Voergeld 4302120 J 4 D Agrarisch
WKprAkvAvb  > Aankopen vee 4302190 J 4 D Agrarisch
WKprAkvAam  > Aankopen melkkoeien 4302160 J 4 D Agrarisch
WKprAkvAjo  > Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar 4302170 J 4 D Agrarisch
WKprAkvMel  > Melkgeld 4302180 J 4 D Agrarisch
WKprAkvLve  > Inzet- vang- en laadkosten 4302140 J 4 D Agrarisch
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3 D N.v.t.
WKprKraKra  > Kosten van rente 7004010 4 D N.v.t.
WKprKraKva  > Kosten van afschrijvingen 7004020 4 D N.v.t.
WKprKraDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 4 C N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 J 3 D N.v.t.
WKprInhInh  > Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 J 4 D N.v.t.
WKprInhVrv  > Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 J 4 D N.v.t.
WKprInhPrv  > Prijsverschillen inkoop handelsgoederen 7005030 J 4 D N.v.t.
WKprInhDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 4 C N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 J 3 D N.v.t.
WKprInpInp  > Inkoopwaarde productiegoederen 7006010 J 4 D N.v.t.
WKprInpVrv  > Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 J 4 D N.v.t.
WKprInpPrv  > Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 J 4 D N.v.t.
WKprInpDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 4 C N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 J 3 D N.v.t.
WKprLebLeb  > Inkoopkortingen en bonussen 7007010 J 4 D N.v.t.
WKprLebInp  > Inkoopprovisie 7007020 4 D N.v.t.
WKprLebDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopkortingen en bonussen 7007099 4 C N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 J 3 D N.v.t.
WKprBtkBed  > Betalingskorting debiteuren 7008010 J 4 D N.v.t.
WKprBtkBec  > Betalingskortingen op inkopen 7008020 J 4 D N.v.t.
WKprBtkDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 4 C N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3 D N.v.t.
WKprKitKit  > Kostprijs intercompany transacties 7009010 4 D N.v.t.
WKprKitDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 4 C N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3 D N.v.t.
WKprMuoMuo  > Mutatie omzetvorderingen 7010010 4 D N.v.t.
WKprMuoDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling mutatie omzetvorderingen 7010099 4 C N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 J 3 D N.v.t.
WKprVomVom  > Voorraadmutatie 7011010 J 4 D N.v.t.
WKprVomDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 4 C N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3 C N.v.t.
WKprPrgPrg  > Privé-gebruik goederen 7012010 4 C N.v.t.
WKprPrgDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 4 C N.v.t.
WKprPrd Privé-gebruik diensten 7013000 3 C N.v.t.
WKprPrdPrd  > Privé-gebruik diensten 7013010 4 C N.v.t.
WKprPrdDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 4 C N.v.t.
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200000 3 D N.v.t.
WKprGrpGr1  > Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 7200100 4 D N.v.t.
WKprGrpGr2  > Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 7200200 4 D N.v.t.
WKprGrpGr3  > Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 7200300 4 D N.v.t.
WKprGrpGr4  > Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 7200400 4 D N.v.t.
WKprGrpGr5  > Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 7200500 4 D N.v.t.
WKprGrpDfw  > Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 4 C N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 3 D N.v.t.
WKprOniOn1  > Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 4 D N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 3 D N.v.t.
WKprTvlIgp  > Inkoopwaarde van geleverde producten 7202100 4 D N.v.t.
WKprTvlVsg  > Verstrekte subsidies of giften 7202200 4 D N.v.t.
WKprTvlLbd  > Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 4 D N.v.t.
WKprTvlWko  > Wervingskosten 7203200 4 D N.v.t.
WKprTvlKba  > Kosten van beheer en administratie 7203300 4 D N.v.t.
WKprTvlAla  > Andere lasten 7204000 4 D N.v.t.