Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WKprKvp
Referentienummer 7002000
Omschrijving (kort) Kosten van personeel
Omschrijving lang Kosten van personeel
Hiƫrarchie WKpr (70) Kostprijs van de omzet
Wiki uitleg RGS en Kostprijs van de omzet in de boekhouding

De kostprijs van de omzet (ook wel inkoopwaarde van de omzet genoemd) zijn die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de omzet. 
Omzet minus kostprijs wordt aangeduid als brutomarge. Hetgeen wat overblijft moet dan voldoende zijn om de overige kosten (overhead) te dekken en om voldoende inkomen aan over te houden. Bij overige kosten kan gedacht worden aan abonnementen (telefoon, internet, branche organisatie), software, externe boekhouder, kantoorinventaris en verzekering.

Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Q.B
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:CostsRawMaterialsConsumables Kosten van grond- en hulpstoffen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Expenses Lasten Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessExpenditureFiscalTotal Totaal bedrijfslasten fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)
Winstaangifte IB bd-i:RawAncillaryMaterialsPurchasePriceSalesFiscal Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal Nivo [2] Kostprijs van de omzet (WKpr)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV + Omslagcode D/C Branche
WKprKvpKvp - Kosten van personeel 7002010 4 J J D N.v.t.
WKprKvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van personeel 7002099 4 C N.v.t.