Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WNoa
Referentienummer 80.5
Omschrijving (kort) Netto resultaat overige activiteiten
Omschrijving lang Netto resultaat overige activiteiten

Kenmerken RGS code

Sortering O.N
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 20 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WNoaOoa Opbrengsten overige activiteiten 8050000 3 C Wonen
WNoaOoaOoa - Opbrengsten overige activiteiten 8050100 4 C Wonen
WNoaOoaOoaAop   > Antenne opstelling 8050100.1 5 C Wonen
WNoaOoaOoaVve   > VVE 8050100.2 5 C Wonen
WNoaOoaOoaZpn   > Zonnepanelen 8050100.3 5 C Wonen
WNoaOoaOoaWpp   > Warmtepompen 8050100.4 5 C Wonen
WNoaOoaOoaVbw   > Vastrecht bronwarmte 8050100.5 5 C Wonen
WNoaOoaOoaWaw   > Opbrengsten warmtewet 8050100.6 5 C Wonen
WNoaOoaOoaDer   > Derving opbrengsten overige activiteiten 8050100.7 5 C Wonen
WNoaOoaOoaOvr   > Overige opbrengsten 8050100.8 5 C Wonen
WNoaKoa Kosten overige activiteiten 8051000 3 D Wonen
WNoaKoaKoa - Kosten overige activiteiten 8051100 4 D Wonen
WNoaKoaKoaSal   > Aan overige activiteiten toegerekende salarissen 8051100.1 5 D Wonen
WNoaKoaKoaSoc   > Aan overige activiteiten toegerekende sociale lasten 8051100.2 5 D Wonen
WNoaKoaKoaPen   > Aan overige activiteiten toegerekende pensioenlasten 8051100.3 5 D Wonen
WNoaKoaKoaAfs   > Aan overige activiteiten toegerekende afschrijvingen 8051100.4 5 D Wonen
WNoaKoaKoaObl   > Aan overige activiteiten toegerekende overige bedrijfslasten 8051100.5 5 D Wonen
WNoaKoaKoaKuw   > Kosten uitbesteed werk overige activiteiten 8051100.6 5 D Wonen
WNoaKoaKoaOpl   > Aan overige activiteiten toegerekende overige personeelslasten 8051100.7 5 D Wonen
WNoaKoaKoaGpe   > Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8051100.8 5 D Wonen