Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOok
Referentienummer 44
Omschrijving (kort) Overige organisatiekosten
Omschrijving lang Overige organisatiekosten

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Hier specifiek toegevoegd aan het RGS-schema t.b.v. woningcorporaties.lijkt het.

Overige organisatiekosten (WBedOrgOok) zijn al aanwezig in RGS onder Overige bedrijfskosten (WBed) > Organisatiekosten (WBedOrg).

Kenmerken RGS code

Sortering O.O
Omslagcode
D/C D
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOokOok Overige organisatiekosten 4400000 3 D Wonen
WOokOokOkn - Overige organisatiekosten 4400100 4 D Wonen
WOokOokDok - Doorberekende organisatiekosten 4400101 4 C Wonen
WOokOokShf - Saneringsheffing 4400110 4 D Wonen
WOokOokBhf - Bijdrageheffing Autoriteit woningcorporaties 4400120 4 D Wonen
WOokOokOhf - Obligoheffing WSW 4400130 4 D Wonen