Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvb
Rekeningnummer (decimaal) 82000
Referentienummer 82
Omschrijving rgs mkb Overige bedrijfsopbrengsten
Omschrijving standaard Overige bedrijfsopbrengsten
Engels Other operating income

Kenmerken RGS code

Sortering R
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfsopbrengsten Directe koppeling
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Directe koppeling
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overige inkomsten Directe koppeling
Winstaangifte IB Overige opbrengsten fiscaal Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 73 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 82010 3 J+ C N.v.t.
WOvbLpdLpd - Baten als tegenprestatie levering producten en/of diensten 82011 4 J+ C N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 82050 3 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WOvbOrsOel - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 82051 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WOvbOrsOre - Ontvangen restituties en subsidies 82053 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WOvbOrsOsu - Overige ontvangen subsidies 82055 4 J+ C N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 82100 3 J C N.v.t.
WOvbSpdSpd - Sponsorbijdragen 82101 4 J C N.v.t.
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 82150 3 J C N.v.t.
WOvbBueCol - Collecten uit fondsenwerving 82151 4 J C N.v.t.
WOvbBueDeg - Donaties en giften uit fondsenwerving 82155 4 J C N.v.t.
WOvbBueCtb - Contributies uit fondsenwerving 82160 4 J C N.v.t.
WOvbBueSpo - Sponsoring uit fondsenwerving 82165 4 J C N.v.t.
WOvbBueNal - Nalatenschappen uit fondsenwerving 82170 4 J C N.v.t.
WOvbBueEle - Eigen loterijen en prijsvragen uit fondsenwerving 82175 4 J C N.v.t.
WOvbBueVeg - Verkoop goederen uit fondsenwerving 82180 4 J C N.v.t.
WOvbBueObu - Overige baten uit fondsenwerving 82190 4 J C N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 82200 3 J C N.v.t.
WOvbBugCol - Collecten 82201 4 J C N.v.t.
WOvbBugDeg - Donaties en giften 82205 4 J C N.v.t.
WOvbBugCtb - Contributies 82210 4 J C N.v.t.
WOvbBugSpo - Sponsoring 82215 4 J C N.v.t.
WOvbBugNal - Nalatenschappen 82220 4 J C N.v.t.
WOvbBugEle - Eigen loterijen en prijsvragen 82225 4 J C N.v.t.
WOvbBugVeg - Verkoop goederen uit gezamenlijke acties 82230 4 J C N.v.t.
WOvbBugObu - Overige baten uit gezamenlijke acties 82245 4 J C N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 82250 3 J C N.v.t.
WOvbBuaCol - Collecten acties van derden 82251 4 J C N.v.t.
WOvbBuaDeg - Donaties en giften 82255 4 J C N.v.t.
WOvbBuaCtb - Contributies acties van derden 82260 4 J C N.v.t.
WOvbBuaSpo - Sponsoring 82265 4 J C N.v.t.
WOvbBuaNal - Nalatenschappen 82270 4 J C N.v.t.
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 82275 4 J C N.v.t.
WOvbBuaVeg - Verkoop goederen uit acties derden 82280 4 J C N.v.t.
WOvbBuaObu - Overige baten uit acties derden 82295 4 J C N.v.t.
WOvbHuo Huurontvangsten 82400 3 J J J C N.v.t.
WOvbHuoHuo - Huurontvangsten baten uit overige activiteiten 82401 4 J J J C N.v.t.
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 82420 3 J+ J+ C N.v.t.
WOvbOpsOps - Opbrengsten servicecontracten 82421 4 J+ J+ C N.v.t.
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 82450 3 J C N.v.t.
WOvbCclCcl - College-, cursus-, les- en examengelden 82451 4 J C N.v.t.
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 82500 3 J C N.v.t.
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 82501 4 J C N.v.t.
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 82550 3 J C N.v.t.
WOvbBwiBwi - Baten werk in opdracht van derden 82551 4 J C N.v.t.
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 82600 3 J C N.v.t.
WOvbOnmOnm - Ontvangen managementvergoeding 82601 4 J C N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 82650 3 J+ J+ C N.v.t.
WOvbOdpOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten 82651 4 J+ J+ C N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 82700 3 J J J J C N.v.t.
WOvbOvoOvo - Overige opbrengsten niet elders genoemd 82701 4 J J J J C N.v.t.
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 82750 3 J+ J+ C N.v.t.
WOvbVezUib - Uitkering bedrijfsschadeverzekering 82751 4 J+ J+ C N.v.t.
WOvbVezOvu - Overige verzekeringsuitkeringen 82752 4 J+ J+ C N.v.t.
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 82300 3 J C N.v.t.
WOvbSgbBvd - Bijdragen van donateurs 82301 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBvl - Bijdragen van leden 82305 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBvp - Baten van particulieren 82310 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBvb - Baten van bedrijfsleven 82315 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBlo - Baten van loterijorganisaties 82320 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBso - Baten van subsidies van overheden 82325 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBvo - Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 82330 4 J C N.v.t.
WOvbSgbBao - Baten van andere organisaties zonder winststreven 82335 4 J C N.v.t.
WOvbSgbAnb - Andere (geworven) baten 82345 4 J C N.v.t.
WOvbEsu Exploitatiesubsidies 82770 3 J C N.v.t.
WOvbEsuEsu - Exploitatiesubsidies 82771 4 J C N.v.t.
WOvbDob Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten 0 3 C Wonen
WOvbDobEvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten exploitatie 0 4 C Wonen
WOvbDobVvo - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten in ontwikkeling 0 4 C Wonen
WOvbDobGrv - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten verkoop 0 4 C Wonen
WOvbDobWvp - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten waardeverandering 0 4 C Wonen
WOvbDobOac - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten overige activiteiten 0 4 C Wonen
WOvbDobLbh - Doorberekening overige bedrijfsopbrengsten leefbaarheid 0 4 C Wonen