Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbBua
Referentienummer 8205000
Omschrijving (kort) Baten uit acties van derden
Omschrijving lang Baten uit acties van derden
Hiƫrarchie WOvb (82) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.F
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingIncomeOther Overige bedrijfsopbrengsten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:RevenuesOtherFiscal Overige opbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOvbBuaCol - Collecten 8205010 4 C N.v.t.
WOvbBuaDeg - Donaties en giften 8205020 4 C N.v.t.
WOvbBuaCtb - Contributies 8205030 4 C N.v.t.
WOvbBuaSpo - Sponsoring 8205040 4 C N.v.t.
WOvbBuaNal - Nalatenschappen 8205050 4 C N.v.t.
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 C N.v.t.
WOvbBuaVeg - Verkoop goederen 8205070 4 C N.v.t.
WOvbBuaObu - Overige baten uit fondsenwerving 8205080 4 C N.v.t.