Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbBug
Referentienummer 8204000
Omschrijving (kort) Baten uit gezamenlijke acties
Omschrijving lang Baten uit gezamenlijke acties
Hiƫrarchie WOvb (82) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.E
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingIncomeOther Overige bedrijfsopbrengsten Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)
Winstaangifte IB bd-i:RevenuesOtherFiscal Overige opbrengsten fiscaal Nivo [2] Overige bedrijfsopbrengsten (WOvb)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOvbBugCol - Collecten 8204010 4 C N.v.t.
WOvbBugDeg - Donaties en giften 8204020 4 C N.v.t.
WOvbBugCtb - Contributies 8204030 4 C N.v.t.
WOvbBugSpo - Sponsoring 8204040 4 C N.v.t.
WOvbBugNal - Nalatenschappen 8204050 4 C N.v.t.
WOvbBugEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8204060 4 C N.v.t.
WOvbBugVeg - Verkoop goederen 8204070 4 C N.v.t.
WOvbBugObu - Overige baten uit fondsenwerving 8204080 4 C N.v.t.