Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOvbCcl
Rekeningnummer (decimaal) 82450
Referentienummer 8211000
Omschrijving (kort) College-, cursus-, les- en examengelden
Omschrijving lang College-, cursus-, les- en examengelden
Engels Tuition, course, lesson and examination fees
Hiërarchie WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Kenmerken RGS code

Sortering R.I
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein)
Stichting / vereniging
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfsopbrengsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overige inkomsten Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Winstaangifte IB Overige opbrengsten fiscaal Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten
Productie JaarStatistiek over 2022 Overige bedrijfsopbrengsten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOvb (82000) Overige bedrijfsopbrengsten

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 1 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WOvbCclCcl - College-, cursus-, les- en examengelden 82451 4 J C N.v.t.